Huiselijk geweld en kindermishandeling

Dit is een besloten groep. Als u deel wilt nemen klik dan rechtsboven op Lidmaatschap aanvragen. De beheerder van deze Groep wordt op de hoogte gesteld en zal u wel of geen toegang verlenen. Houd er rekening mee dat dat enkele uren kan duren.

Doel van deze groep

Wijkteamprofessionals ontmoeten in hun dagelijks werk volwassenen, kinderen, jongeren en ouderen die te maken hebben (gehad) met verwaarlozing, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Samen met tal van anderen spelen wijkteams een rol in het voorkomen, signaleren, bespreekbaar maken, stoppen en herstellen van dergelijke belastende ervaringen. In dit netwerk wisselen wijkteams uit hoe zij invulling geven aan die rol, hun vakmanschap en de samenwerking met anderen daarin.