Bestaanszekerheid

Dit is een besloten groep. Als u deel wilt nemen klik dan rechtsboven op Lidmaatschap aanvragen. De beheerder van deze Groep wordt op de hoogte gesteld en zal u wel of geen toegang verlenen. Houd er rekening mee dat dat enkele uren kan duren.

Doel van deze groep

Bestaanszekerheid is essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en om te kunnen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Welke rol hebben wijkteams bij het vergroten van bestaanszekerheid? Hoe geven verschillende wijkteams invulling aan die rol? Welke mooie voorbeelden zijn er? Welke hobbels en dilemma's kom je tegen? Hoe kunnen we daarin van elkaar leren? En wat willen we met elkaar agenderen rond dit thema, binnen gemeenten of landelijk? Daarover gaat deze werkgroep.