Tijdlijn Associatie Wijkteams

OPROEP - Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Als wijkteamprofessional heb je in je werk te maken met kinderen en/of ouders. Dit betekent dat je verplicht bent te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Veel professionals vinden het lastig om de meldcode goed toe te passen in de praktijk.

Heb jij ook weleens een situatie meegemaakt waarin je niet goed wist hoe je de meldcode moest hanteren? Of dat je ergens tegenaan liep in de uitvoering ervan?

Wil jij ons helpen door:
- aan te geven tegen welke dilemma’s jij weleens bent aangelopen?
- voorbeelden te geven van casuïstiek waarin je tegen deze dilemma’s op liep?

Vul dan hier de korte vragenlijst in: https://nl.surveymonkey.com/r/LC3QMBQ
Het is anoniem en duurt ca. 3 minuten.

Wat is het doel hiervan?
In het najaar organiseren we bijeenkomsten waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.

Augeo Foundation doet dit project in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK).
Het uiteindelijke doel is natuurlijk het voorkomen van een onveilige thuissituatie en zo vroeg mogelijk hulp regelen als dat nodig is.

Hier kun je er nog meer over lezen. https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/deel-jouw-ervaring-met-de-meldcode/

Dankjewel voor je hulp!
Augeo Foundation

‘Wijkteams hebben vooral een uitvoerende rol en werken onder enorme druk. Te druk voor een kennisorganisatie die reflecteert en kennis deelt. Wijkteamleden vinden het normaal wat ze doen en beseffen niet hoeveel ze weten, hoe slim ze complexe uitdagingen aanpakken. Daarom is het zo belangrijk om praktische wijsheid boven water te krijgen. Als je weet wat werkt, kan je dit op grotere schaal inzetten en verwerken in beleid.’

Ben je benieuwd hoe praktische wijsheid collectieve antwoorden op uitdagingen biedt? Kom dan naar de openingslezing van Albert Jan Kruiter en Sophie Albers.

https://www.dagvandewijkteams.nl/2022/05/23/doen-wat-goed-is-praktische-wijsheid-in-het-sociale-domein/

Duurzaam perspectief jongeren

Niet over maar met jongeren praten, je hoort het gelukkig steeds vaker. In het project Duurzaam perspectief jongeren trekken ze echt samen op. Hoe ziet hun toekomstperspectief eruit na de corona-periode vol lockdowns? Tijdens de dialoogsessies gaven 30 jongeren antwoord op vragen zoals: Hoe definiëren jongeren ‘welzijn’ eigenlijk? Geeft de term hen überhaupt een fijn gevoel? Wat is voor jongeren belangrijk als het gaat om welzijn? Speelt school een grote rol of toch meer de sportclub? Wat is de rol van ouders, familie en vrienden?’. Als je benieuwd bent naar de verkregen inzichten, kom dan vooral naar de sessie op de Dag van de Wijkteams (op 9 juni van 14:30-15:45 uur)!

https://www.dagvandewijkteams.nl/programma/

Inclusief communiceren, hoe doe je dat?

Kaveh Bouteh vertelt je er alles over tijdens zijn lezing op de Dag van de Wijkteams. “Je maakt je cliënt mede-eigenaar van de vraag. Je kan dus niet zomaar verliefd worden op je eigen waarheid. ‘Niet verliefd worden’: in deze context klinkt deze uitdrukking behoorlijk on-Nederlands. Bloemrijke, metaforische taal is dan weer heel gewoon in andere culturen”.

Laat je inspireren en meld je gratis aan.

https://www.dagvandewijkteams.nl/2022/05/09/inclusiefcommuniceren/

Aansluiten bij een LVB..(Hoe)doe jij dat?

Het Landelijk Kenniscentrum LVB laat wijkteammedewerkers in een online sessie kennismaken met de tool 'Aansluiten bij een LVB..(Hoe)doe jij dat?' uit de Toolkit Blik op LVB.

Locatie: Online
Datum: 31 mei 2022
Tijd: 12:00 tot 12:30

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 mei op: https://fd8.formdesk.com/landelijkkenniscentrumlvb/wijkteamswerkenmetjeugd