Tijdlijn Associatie Wijkteams

Profielfoto van Madri Abdelaziz

Kwaliteit moet je doen!

Dat is de boodschap die de leden van Associatie Wijkteams willen uitdragen met het Kwaliteitsstatuut voor wijkteams versie 1.0.

Als het gaat over het realiseren van kwaliteit voor inwoners en wijken is het kwaliteitsstatuut een document waar ieder wijkteam iets mee kan. We zijn trots dat we in de praktijken kunnen vaststellen dat er grote overeenkomsten zijn tussen wijkteams in werking, ongeacht de vorm. Kwaliteit wordt gerealiseerd in de leefwereld, in het contact tussen inwoners en professionals. Kwaliteit wordt óók gerealiseerd door te werken aan maatschappelijke opgaven. Wat dat betekent lees je in dit statuut!

Profielfoto van Madri Abdelaziz

REACTIE: Transformatie vanuit het perspectief van wijkteams

Associatie Wijkteams vraagt minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen, in een reactie op de kamerbrieven aangaande de uitvoering van de motie Ceder en de Stand van zaken Jeugdzorg, om samen met de VNG en gemeenten door te zetten op de versterking en verbreding van actieve lokale teams in heel Nederland.

Profielfoto van Jeannette Damman Klappe

Dinsdag 29 november: lunchsessie over 'Beeldverhalen', een handige tool voor wijkteammedewerkers om informatie over ernstige psychische problemen te delen met jongeren die laaggeletterd zijn of nieuw in Nederland verblijven. Meld je aan: https://www.formdesk.com/nji/KJP_Beelverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex, met als risico dat psychische problemen onopgemerkt blijven. Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Wijkteams, huisartsenpraktijken, scholen en de jeugdhulp kunnen deze inzetten bij een vermoeden van psychische problemen.

De Beeldverhalen gaan over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma. Ze zijn beschikbaar in meerdere talen, waaronder Nederlands, Arabisch, Tigrinya en Pools.

Naast uitleg over psychische problemen, laten de Beeldverhalen ook de route zien die een jongere bewandelt om bij de juiste zorg te komen, bijvoorbeeld in gesprek na signalering door een docent, en aan tafel bij een wijkteam.

Meer weten over hoe jij de Beeldverhalen kunt inzetten? We zien je graag op dinsdag 29 november van 12.00-12.30 uur. Meld je aan voor de online lunchsessie via https://www.formdesk.com/nji/KJP_Beelverhalen

Het consortium Wijkteams werken met jeugd verzorgt de lunchsessies. Meer tools bekijken? Ga naar https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/.

Profielfoto van Beheerder LKCA

Werk je met ouderen in je wijk? En ben je op zoek naar inspiratie voor aanbod voor oudere mensen met een migratieachtergrond? Kom dan op 6 december naar de videosessie op het kanaal Cultuur, zorg en welzijn. Een sprankelende sessie met kennis, goede voorbeelden en informatie over fondsen.

(onbekend) heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jan Willem Bloemen

3 november: online inspiratiesessie over de samenwerking tussen wijkteams en onderwijs. Welke elementen geven jou energie in de samenwerking? Wat werkt voor jou en wat kun je geven? Maar ook wat betekenen vertrouwen en elkaar leren kennen nu echt in de praktijk? Wie zijn nodig en wat vraag je van en aan elkaar? We zoeken samen naar die ene actie om jouw samenwerking weer te verdiepen. Met onder meer Anja Verwoerdt.

Meer informatie en aanmelden: https://integraalwerkenindewijk.nl/inspiratiesessie-samenwerking-wijkteams-onderwijs/