Tijdlijn Channel Associatie Wijkteams

Harm Twaalfhoven heeft op dit bericht gereageerd

OPROEP AAN GGZ EN SOCIAAL DOMEIN
De afgelopen periode spraken wij met deskundigen vanuit de ggz, wijkteams, jeugdbescherming en gemeenten over de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Dit heeft geleid tot bijgevoegde oproep. Een oproep aan ieder die zich aangesproken voelt, om vanuit de eigen mogelijkheden bij te dragen aan het gesprek over en de beweging richting een inclusieve samenleving die psychische variatie omarmt. Waarin professionals vanuit de psychiatrie en het sociale domein nauw samenwerken met inwoners, hun netwerk en met elkaar, gefaciliteerd door steunende structuren en bekostiging.

Wij hopen dat jullie deze oproep breed verspreiden binnen jullie netwerk.
En vragen jullie ook om na te denken over de vraag: wat kan ik doen om op dit moment, vanuit mijn positie, bij te dragen aan deze beweging?

WEBINAR: SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID

In de Week tegen Kindermishandeling, op dinsdag 16 november van 15.30-17.00 uur, is er een interactief webinar over ‘Samenwerken aan veiligheid’. Het is bedoeld voor professionals van de wijkteams.

Na een inleiding door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaan we aan de hand van diverse thema’s met elkaar in gesprek en kun je vragen stellen aan andere wijkteams. Hoe werk je bijvoorbeeld samen in de beschermingsketen? Waar liggen jouw verantwoordelijkheden? Of, hoe werk je samen aan veiligheid met het voorveld (school, jgz, jongerenwerk, sport etc.)? Waar loop je tegenaan? Wat zou jij willen weten van andere wijkteams?

Augeo organiseert dit samen met het Nederlands Jeugdinstituut. Het webinar is onderdeel van de Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld, een initiatief van Augeo Foundation in samenwerking met het ministerie van VWS. Meld je snel aan!

Aanmelden voor het webinar
Via 1SociaalDomein kun je je binnen de groep ‘Wijkteam-community’ van Augeo Foundation aanmelden voor het webinar dat je vindt bij de tab ‘Videosessies’. augeo.1sociaaldomein.nl/groepen

Beste organisatie,

Middels dit bericht willen we jou vragen om een bijdrage te leveren aan het Onderzoek Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld door het invullen van een enquête.

Aanleiding van dit onderzoek zijn de gestelde vragen in de Tweede Kamer naar hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding hiervan opdracht gegeven om duidelijkheid te verkrijgen over de meerwaarde van online hulpverlening bij huiselijk geweld en seksueel geweld. Q-Consult Zorg is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Het doel van de enquête is om inzicht te verkrijgen in:
1. hoeverre er binnen alle settingen al gewerkt wordt met online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld en;
2. om te achterhalen wat de meerwaarde is van en welke knelpunten en kansen er ervaren worden in de toepassing van online hulpverlening.

Ook als je (nog) geen online hulpverlening biedt, willen we je vragen om de enquête in te vullen.

De enquête duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen:

Link naar de vragenlijst:
https://fd2.formdesk.com/cqtzorgengezondheidbv/Vragenlijst_Onderzoek_Meerwaarde_Online_Hulpverlening_Test/?test=1&get=2&sidn=61331737e09a4a4eaa36d4b90ed57f6c

Bij voorkeur deze enquête in één keer in vullen. Je kunt deze namelijk niet tussentijds opslaan.

We willen jou vragen om deze enquête uiterlijk maandag 27 oktober in te vullen.

Mocht het je niet lukken om deze enquête in te vullen, dan horen we dit graag van je. Bij vragen, kun je contact opnemen met eroen.mol@qconsultzorg.nl">jeroen.mol@qconsultzorg.nl

Hoe ondersteun je mensen die niet rond kunnen komen? Veel professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen worstelen met deze vraag.

Jij ook? Speciaal voor jou heeft Movisie, in samenwerking met o.a. de Associatie Wijkteams, de Challenge Armoede ontwikkeld. Met slechts één korte opdracht per dag doe jij kennis op waarmee je mensen in armoede en met schulden beter kunt helpen. Dit jaar krijg je daarbij extra informatie over de relatie tussen armoede, schulden en psychische problematiek.

Doe je ook mee? Meld je aan!

-> Wanneer: 25 t/m 29 oktober 2021
-> Wat: elke werkdag een korte opdracht + een live Q&A met ervaringsdeskundigen op woensdag 27 oktober
-> Aanmelden: https://www.movisie.nl/agenda/challenge-armoede-25-tm-29-oktober-2021

Webinar Patronen achter geweld in gezinnen
Donderdag 7 oktober 16.00 – 17.00 uur

Speciaals voor wijkteamprofessionals is dit webinar over ‘Patronen achter geweld’. Geweld in gezinnen verschilt. Niet alleen de vorm of de ernst van het geweld verschilt maar ook de dynamiek daarachter. In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt je bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit webinar leer je over: • het hoe en waarom van de gezinsprofielen • verschillen in patronen van geweld • wat dat betekent als je werkt met deze gezinnen.

Het webinar wordt gegeven door Roely Drijfhout, inhoudsdeskundige bij Augeo Foundation.

Wil je deelnemen? Meld je aan voor de groep Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld op het kanaal van Augeo, kies voor Videosessies en meld je aan: https://augeo.1sociaaldomein.nl/groep/356-wijkteam-community-aanpak-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld