Tijdlijn

Beste organisatie,

Middels dit bericht willen we jou vragen om een bijdrage te leveren aan het Onderzoek Online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld door het invullen van een enquête.

Aanleiding van dit onderzoek zijn de gestelde vragen in de Tweede Kamer naar hoe hulpverlening bij geweld achter de voordeur meer digitaal kan worden ingericht. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding hiervan opdracht gegeven om duidelijkheid te verkrijgen over de meerwaarde van online hulpverlening bij huiselijk geweld en seksueel geweld. Q-Consult Zorg is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Het doel van de enquête is om inzicht te verkrijgen in:
1. hoeverre er binnen alle settingen al gewerkt wordt met online hulpverlening bij huiselijk en seksueel geweld en;
2. om te achterhalen wat de meerwaarde is van en welke knelpunten en kansen er ervaren worden in de toepassing van online hulpverlening.

Ook als je (nog) geen online hulpverlening biedt, willen we je vragen om de enquête in te vullen.

De enquête duurt ongeveer 20 minuten om in te vullen:

Link naar de vragenlijst:
https://fd2.formdesk.com/cqtzorgengezondheidbv/Vragenlijst_Onderzoek_Meerwaarde_Online_Hulpverlening_Test/?test=1&get=2&sidn=61331737e09a4a4eaa36d4b90ed57f6c

Bij voorkeur deze enquête in één keer in vullen. Je kunt deze namelijk niet tussentijds opslaan.

We willen jou vragen om deze enquête uiterlijk maandag 27 oktober in te vullen.

Mocht het je niet lukken om deze enquête in te vullen, dan horen we dit graag van je. Bij vragen, kun je contact opnemen met eroen.mol@qconsultzorg.nl">jeroen.mol@qconsultzorg.nl