Tijdlijn

Harm Twaalfhoven heeft op dit bericht gereageerd

OPROEP AAN GGZ EN SOCIAAL DOMEIN
De afgelopen periode spraken wij met deskundigen vanuit de ggz, wijkteams, jeugdbescherming en gemeenten over de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Dit heeft geleid tot bijgevoegde oproep. Een oproep aan ieder die zich aangesproken voelt, om vanuit de eigen mogelijkheden bij te dragen aan het gesprek over en de beweging richting een inclusieve samenleving die psychische variatie omarmt. Waarin professionals vanuit de psychiatrie en het sociale domein nauw samenwerken met inwoners, hun netwerk en met elkaar, gefaciliteerd door steunende structuren en bekostiging.

Wij hopen dat jullie deze oproep breed verspreiden binnen jullie netwerk.
En vragen jullie ook om na te denken over de vraag: wat kan ik doen om op dit moment, vanuit mijn positie, bij te dragen aan deze beweging?