Tijdlijn

OPROEP - Deel jouw ervaring met de meldcode en help anderen bij de toepassing in de praktijk

Als wijkteamprofessional heb je in je werk te maken met kinderen en/of ouders. Dit betekent dat je verplicht bent te werken met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Veel professionals vinden het lastig om de meldcode goed toe te passen in de praktijk.

Heb jij ook weleens een situatie meegemaakt waarin je niet goed wist hoe je de meldcode moest hanteren? Of dat je ergens tegenaan liep in de uitvoering ervan?

Wil jij ons helpen door:
- aan te geven tegen welke dilemma’s jij weleens bent aangelopen?
- voorbeelden te geven van casuïstiek waarin je tegen deze dilemma’s op liep?

Vul dan hier de korte vragenlijst in: https://nl.surveymonkey.com/r/LC3QMBQ
Het is anoniem en duurt ca. 3 minuten.

Wat is het doel hiervan?
In het najaar organiseren we bijeenkomsten waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.

Augeo Foundation doet dit project in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK).
Het uiteindelijke doel is natuurlijk het voorkomen van een onveilige thuissituatie en zo vroeg mogelijk hulp regelen als dat nodig is.

Hier kun je er nog meer over lezen. https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/deel-jouw-ervaring-met-de-meldcode/

Dankjewel voor je hulp!
Augeo Foundation