Tijdlijn Associatie Wijkteams

Profielfoto van Irene Bosman

DOE MEE en laat jouw cliënten weten dat zij betrouwbare informatie over psychische klachten ook op Thuisarts.nl vinden.

Je kunt hiervoor kosteloos posters en flyers bij Akwa GGZ bestellen: https://akwaggz.nl/bestellen.

In de bijlage vind je een voorbeeld van 1 van de 5 posters. De A3 posters gaan over angst, depressie, stemmen horen, SOLK en algemene psychische klachten. De flyer beschrijft o.a. het persoonlijke verhaal van één patiënt.

Wellicht dat je Akwa GGZ niet kent? Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn geïnitieerd door ggz-organisaties en bestaan uit organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders vertegenwoordigen. We ontwikkelen en beheren onder andere de kwaliteitsstandaarden voor de ggz. De informatie op onze website GGZ Standaarden is bedoeld voor professionals. Voor patiënten en hun naasten staan deze standaarden ‘vertaald’ op Thuisarts.nl.
Bijvoorbeeld: https://www.thuisarts.nl/adhd, https://www.thuisarts.nl/autisme, https://www.thuisarts.nl/onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten etc.

Geeske Visser heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Quirien van der Zijden

TOOLBOX Wijkteams werken met jeugd
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/

Met handreikingen, vragenlijsten en richtlijnen over de onderwerpen:
- Veiligheid thuis en op school
- Problematisch gedrag
- Ouderschap en gedeeld ouderschap
- Seksuele opvoeding, huwelijksdwang en loverboys

Ook zijn tools te vinden over:
- eigen kracht en sociaal netwerk (netwerkgerichte gespreksvoering, een ecogram of genogram maken
- samenwerken in de keten
- juridische achtergrondinformatie (informatiedelen, dossiervorming, toestemmingsvereiste)

Ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut samen met Movisie, de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort, PI Research en Praktikon

Geeske Visser heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Simme van de Lustgraaf

Laat je inspireren door de werkwijze van CJG Capelle aan den IJssel. In het filmpje leggen professionals uit waardoor de integrale aanpak werkt. Ook vertellen ze over de methodiek die ze gebruiken, GIZ. Waarmee je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart kan brengen. Samen met ouders, jeugdigen en andere professionals. Zo kom je tijdig tot passende ondersteuning en wordt de eigen kracht versterkt.