Vraag & Antwoord

Heeft iemand ervaring met het aanvragen en financieren van een watertappunt in de wijk (bijv. in een park, bij een...

In Ede zijn diverse voetbalkooien c.q. sportveldjes in de wijk en ook mooie parken. Veel inwoners maken hier gebruik van om te sporten (voetbal, hardlopen, wandelen) helaas zijn hier geen watertappunten. Ik heb gekeken op de website van Vitens en zag dat hier een aardig kostenplaatje aan hangt: kosten...

Wat vraagt het om gezinnen met gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, te begeleiden en hoe werken de lokale...

Heb jij of jouw team lokale jeugd-, wijk- of buurteams oog voor onderliggende factoren die gezondheidsproblemen, zoals overgewicht veroorzaken? Een brede blik en het verbinden van het zorg en sociaal domein zijn de uitgangspunten van de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Bij JOGG willen we graag leren van...

Wie kent goede voorbeelden uit de praktijk van het vinden van mensen in armoedesituaties? Buiten de groep mensen die...

In onze gemeente zijn we met een aantal netwerkpartners aan het kijken hoe we mensen in armoedesituaties beter kunnen bereiken. Op basis van statistieken verwachten we dat de groep huishoudens die recht hebben op (en mogelijk behoefte hebben aan) ondersteuning wezenlijk groter zou moeten zijn dan degenen...

Wie heeft er ervaring met fondsenwerving voor een welzijnsorganisatie?

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Sinds een tijdje ben ik voor een welzijnsorganisatie bezig met fondsenwerven. Al veel geleerd en gedaan maar ik ben vooral ook benieuwd hoe andere welzijnsorganisaties dat aanpakken. Hebben zij een fondsenwerver in dienst, wat voor soort fondsen werven zij....

Wie kent er goede voorbeelden van samenwerking tussen professionals GGZ en het sociaal domein?

Het kan beter als het gaat om het steunen en zorgen voor de kwetsbare medemens in Nederland. Eén op de vier mensen heeft een psychiatrische diagnose (gehad) en tegelijkertijd ontberen de meest ontredderde en ontregelde personen passende hulp. Daarom zijn we opzoek naar goede voorbeelden van samenwerking...

Heeft iemand ervaring hoe de 'interne' communicatie binnen een team kan worden verbeterd?

Door verandering van processen en nieuwe manier van werken is er heel veel miscommunicatie binnen het team.

Hoe meet je de kwaliteit van inspraak en medezeggenschap van clienten/bewoners op een locatie?

Ik ben aan het onderzoeken hoe medezeggenschap en inspraak geregeld is op locaties.
Ik wil meten hoe clienten en bewoners vinden dat dit gaat.
Ervaren clienten dat ze mogen mee weten, mee denken, mee praten en mee beslissen over aspecten die spelen in het leven van de client.
Hoe meet je de...

Hoe werken jullie samen met partners in de wijk als het gaat om het onderwerp normaliseren/versterken?

In onze wijk willen we meer gaan versterken door meer te normaliseren. Dit willen we doen in samenhang met ouders, huisartsen, scholen, gespecialiseerde jeugdzorg en GGZ en zelf ben ik werkzaam bij het buurtteam. Hier wil ik tevens ook een onderzoek (Master) aan wijden en ben vooral benieuwd hoe je zorg...

Zijn er verzorgingshuizen waarin sociaal werkers gezamenlijk met verzorgenden en verpleegkundigen in een team in de...

Persoonsgericht werken staat hoog op de agenda bij verpleeg/verzorgingshuis zorg (ouderen met dementie), tegelijkertijd vraagt het nog verdere doorvoering. Ik ben benieuwd of er plekken/verpleeghuizen/verzorgingshuizen zijn waar teams bestaan uit verpleegkundigen/verzorgers én sociaal werkers om samen...

Wie heeft er (onderbouwde) middelen in gebruik om een goede triage aan de "voordeur" te doen?

We zijn vanuit de dorpsteams (0-100) bezig om bij onze voordeur (telefoondienst) de triage zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de inwoner zsm aan de juiste persoon te koppelen, of eventueel direct zelf verder te helpen. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee. Welke middelen gebruiken...

Complexe scheidingen: Zijn er wijkteams die een werkzame hand-out hebben ontwikkeld voor aanmeldingen op het gebied...

Er komen veel verschillende vragen binnen rondom scheidingen. Het zou handig zijn als je via een hand-out kunt kijken wat de beste aanpak is voor de specifieke vraag.

Waar maken jullie gebruik van om de expertises en kwaliteiten van collega's in de wijk te vinden?

Vanuit een sessie met wijkteammedewerkers rondom onze doorontwikkeling als inspirerende organisatie kwam de vraag naar boven hoe de wijkteammedewerkers elkaar beter kunnen vinden als het gaat om expertises. We hebben wel een ‘smoelenboek van medewerkers’ maar dit lijkt te beknopt en niet voldoende. Er...

In het rapport 'Scheiden zonder schade' (2018 Rouvoet) worden 5 fases benoemd in veranderend ouderschap. Zijn er...

De fases zijn: 1. beginnend ouderschap 2. veranderend ouderschap: relatieproblemen 3. veranderend ouderschap: uit elkaar 4. ouderschap en de rechtsgang 5. blijvend ouderschap na scheiding

Hoe vergroot je de bekendheid en vindbaarheid van de mantelzorgmakelaar, als mantelzorgmakelaar zelf maar ook als...

De mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Wat...

Schouders Eronder levert graag een bijdrage aan de dag van de Wijkteams! Ondersteuning bij schulden heeft onze...

Is er binnen jouw wijkteam aandacht voor mensen met schulden en zien jullie nu al de effecten van corona op groepen mensen waarvan de verwachting is dat ze ook ondersteuning nodig zullen hebben? laat het ons weten. En beantwoord hieronder. Bekijk ook onze themakrant over dit onderwerp en twee wijkteams...

Waar worstel jij als professional mee als het gaat om hulp middels PGB financiering?

Op 10 juni organiseert de Associatie Wijkteams de Dag van de Wijkteams! Tijdens de dag organiseren we een aantal workshops waaronder een over PGB! Chantalle Kempener en ik zullen de workshop organiseren over PGB samen met advocaat Bas Wallage die veel ervaring heeft opgedaan in het Sociaal Domein. Wij...

Zijn er professionals die ervaring hebben met workshops positieve gezondheid voor asielzoekers en...

Samen met mijn landelijke collega's gezondheidsbevordering zijn wij bezig met het ontwikkelen van een workshop positieve gezondheid voor asielzoekers en statushouders/nieuwkomers. Wij zijn op zoek naar materialen en ervaringen van professionals die mogelijk een aanvulling kunnen zijn voor onze nog te...

In welke steden wordt er al succesvol wijkgericht gewerkt?

Als welzijnsorganisatie Avedan in Twente zijn wij erg benieuwd hoe andere welzijn instanties het wijkgericht werken vorm hebben gegeven in hun stad. Wil je dit met ons delen? Graag horen wij reacties om van te kunnen leren! 

Hoe onderzoeken andere organisaties de ervaringen van cliënten met bemoeizorg?

In onze organisatie (Delft Support) beginnen we dit jaar met het doen van cliëntervaringsonderzoek. Op basis van bijv. input van cliënten, collega's, beleidsmedewerkers van de gemeente willen we o.a. tot zinvolle vragenlijsten komen. Zo zijn collega's van ons Meldpunt Bezorgd aan het nadenken op welke...

OPROEP

Buurtinitiatieven versterken de wijk.

Ben je wijkprofessional? En wil je met ons in gesprek over jouw ervaringen...

Buurtinitiatieven versterken de wijk.Maar wat betekenen die buurtinitiatieven voor jou als wijkprofessional? 

Het NJi heeft diverse verhalen van initiatiefnemers en hun deelnemers verzameld. Aan de hand van die verhalen willen we met jou en andere wijkprofessionals in gesprek over wat deze...

Hoe gaan andere lokale teams om met tuchtrechtelijke klachten?

Wij van Delft Support hebben onlangs stil gestaan bij een tuchtrechtelijke klacht. Met betrokken professionals is gereflecteerd op de klacht en het proces, zodat we dit soort klachten in de toekomst waar mogelijk kunnen voorkomen. Ook wilen we concreet kunnen maken welke stappen nodig zijn om...

Hoe zorg je er als wijkteam voor dat er geen wachtlijst ontstaat?

Doordat het vak van wijkteammedewerker steeds bekender wordt voor inwoners, kan ik me voorstellen dat er steeds meer vragen naar je toekomen. Zorgt dat voor een dusdanige toeloop dat er wachtlijsten ontstaan? Of valt dat mee? Hoe ga je hier als team mee om? Zijn er afspraken met elkaar gemaakt? Of...

Zijn er wijkteams/gemeenten die ervaring hebben met een trainer op het gebied van privacy ten behoeve van de...

Dus niet te veel theoretisch ingestoken of met juridisch taalgebruik, maar praktisch ingestoken waarbij handvatten worden aangereikt die makkelijk herkenbaar en toepasbaar zijn in de praktijk.

Hoe gaan andere wijkteams om met het gebruik van WhatsApp als communicatiemiddel met de inwoner?
Is het gebruik van...

We merken dat onze inwoners graag (en vaak ook sneller) gebruik maken van WhatsApp om met hun contactpersoon te communiceren dan bijvoorbeeld bellen of e-mailen. Dit medium is echter qua privacy niet volledig waterdicht en wij zijn dan ook terughoudend in het gebruik. In ieder geval gebruiken we het niet...

Een vraag vanuit Hoorn: Zijn er wijkteams die er ook tegenaan lopen dat zij voor functies in de Jeugdzorg zonder...

Sinds 1 januari hebben we een nieuwe functie bij 1.Hoorn, de triagemedewerker. Zoals de functie nu ingericht is voldoet de functie niet aan de 8 contacturen per week eis die SKJ stelt. Het is wel van belang dat de triagemedewerker een SKJ-registratie heeft en behoudt. Mijn vraag is: zijn er wijkteams die...

Hoe staan professionals van sociale wijkteams tegenover de rolverwachtingen en inhoudelijk leiderschap van de teamcoach?

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik vanuit mijn opleiding Bestuurskunde onderzoek gedaan naar de organisatievorm en samenwerkingsvorm van een wijkteam dat opereert vanuit de 0e lijn (de 'Dichtbij-teams' van ContourdeTwern). Naar aanleiding van de analyse heb ik een toetsingsmodel ontwikkeld dat zich...

Hoe wordt er binnen jullie gemeente voor gezorgd dat het werkproces integraal/uniform wordt uitgevoerd binnen de...

Binnen onze gemeente (Enschede) zijn we bezig om een eenduidig werkproces te formuleren en uit te dragen binnen de eigen gemeentegrenzen. Het komt regelmatig voor dat we één proces nastreven in onze gemeente, maar helaas blijkt dat in de verschillende stadsdelen toch ook verschillende uitvoeringen...

Wat zijn jouw ervaringen met het vormgeven van een ‘lerende organisatie’ in het jeugddomein? Wat zijn...

Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vier organisaties gevolgd die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Een lerende organisatie sluit zo goed mogelijk aan bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Op donderdag 29 oktober organiseert het NJi een...

Zijn er al organisaties gestart met de voorbereiding op de wijziging in het woonplaatsbeginsel?

Op 1-1-2022 zal het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet wijzigen. CJG Capelle aan den IJssel is zich aan het voorbereiden op deze wijziging. Die voorbereiding roept heel wat vragen en zorgen op. Ik ben erg benieuwd of er andere organisaties ook al met de voorbereiding bezig zijn, en hoe zij tegen bepaalde...

Kunnen pleegouders een PGB aanvragen voor de zorg van hun pleegkind? En zo ja, wordt daarbij rekening gehouden met...

Ik begreep namelijk dat de pleegzorgvergoeding geen invloed zou mogen hebben op een PGB, echter bestaat deze vergoeding ook al voor een gedeelte uit toeslagen voor een kind met een beperking of een crisisplaatsing. Ik hoor graag jullie ervaringen met een PGB voor pleeggezinnen!