Vraag

12 oktober 2020
Mara Spit-Verdonschot
Strategisch adviseur kwaliteit en innovatie

“Zijn er al organisaties gestart met de voorbereiding op de wijziging in het woonplaatsbeginsel?”

Op 1-1-2022 zal het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet wijzigen. CJG Capelle aan den IJssel is zich aan het voorbereiden op deze wijziging. Die voorbereiding roept heel wat vragen en zorgen op. Ik ben erg benieuwd of er andere organisaties ook al met de voorbereiding bezig zijn, en hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Denk aan (warme) overdracht van cliënten en eventuele casusregie, contractbeheer, etc. 

#Kind en Jeugd #Wijk en wonen #Wet- en regelgeving
Adviseur/projectleider

Update implementatie woonplaatsbeginsel
In mei is besloten dat Implementatie van het Woonplaatsbeginsel een jaar wordt uitgesteld. In de zomermaanden is het een tijd rustig geweest in deze community. Maar inmiddels zijn de voorbereidingen van de invoering van de wetswijziging weer in volle gang. Hoog tijd voor een update.

Graag wil ik starten met mijzelf voor te stellen; mijn naam is Truus Vernhout. Ik ben de nieuwe projectleider. Ik heb het stokje overgenomen van Hans van der Velden. Uitstel van Woonplaatsbeginsel was voor Hans aanleiding om zich te gaan richten op andere projecten. Via deze weg wil ik hem hartelijk danken voor zijn inzet afgelopen maanden.

Ik ben al vele jaren werkzaam als adviseur, onderzoeker en projectleider in de zorgsector. Vanaf 2014 heb ik voor de VNG meegewerkt aan de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. En in opdracht van VWS heb ik de eenmalige gegevensoverdracht van jeugdigen naar de gemeenten begeleid, zodat ze vanaf 1 januari 2015 konden weten voor welke jeugdigen ze verantwoordelijk waren. Sinds 1 januari van dit jaar werk ik als projectleider bij het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Terugblik
De invoering van het Woonplaatsbeginsel vraagt om een zorgvuldig proces. Het is complex en de invoering zal een behoorlijk tijdsinvestering vragen van gemeenten en zorgaanbieders. Door het coronavirus kwamen er veel andere werkzaamheden op het bordje. Dit is één van de reden geweest voor VWS om het Woonplaatsbeginsel een jaar later in te voeren.
Voor VNG en VWS was dit moment ook aanleiding om met de kennis van nu nog een keer scherp te kijken naar de opdracht en de governance van het project.

De projectorganisatie (waarover u meer kunt lezen in het implementatieplan dat deze week beschikbaar komt) bestaat sinds september van dit jaar uit:

het sturingsoverleg
het projectteam
de referentiegroep

Het eerste wat het projectteam heeft gedaan is het aanpassen van het implementatieplan. Het gewijzigde plan is besproken met de referentiegroep en vorige week, behoudens enkele nog aan te passen punten, vastgesteld door het sturingsoverleg. Het definitieve implementatieplan wordt in de loop van deze week gepubliceerd op deze website. Het implementatietraject wordt breed ondersteund door een team binnen het Ketenbureau i-Sociaal Domein (behalve projectleiding ook op communicatief, informatietechnisch, inhoudelijk en juridisch gebied).

Vooruitblik
De komende weken zullen er diverse resultaten met u worden gedeeld en vragen we ook aan de groep 'woonplaatsbeginsel' om hierop te reageren. Waar we momenteel druk mee bezig zijn is:

een werkwijze voor gemeenten om de adreshistorie te kunnen raadplegen;
een werkwijze voor het opzoeken en bijhouden van de verblijfshistorie van jeugdigen (zoals pleegzorg of in een residentiële instelling);
een werkwijze om op efficiënte wijze de jeugdige in beeld te brengen en over te dragen aan de gemeenten die vanaf 1/1/2022 voor hen verantwoordelijk worden.

Daarnaast is VWS bezig met een nadere aanduiding van wat onder 'aansluitend verblijf' wordt verstaan en het opstellen van een ministeriële regeling. Deze regeling wordt inhoudelijk besproken binnen het projectteam en zal ook worden voorgelegd aan de referentiegroep. Er worden nadere regels in beschreven voor de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht van gemeenten.

Last but not least: de VNG is bezig met een nieuw convenant dat aansluit op de wetswijziging. Hierin maken gemeenten gezamenlijk afspraken over de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel en het sluit daarmee aan op de ministeriële regeling. Ook voor dit convenant geldt dat het projectteam meedenkt over de inhoud ervan en de conceptversie zal worden gedeeld met de referentiegroep.

Aan het einde van dit jaar (2020) moet op de hierboven genoemde punten duidelijkheid zijn, zodat 2021 benut kan worden voor het realiseren ervan. Vanaf nu zullen we u dus weer regelmatig op de hoogte stellen van de voortgang.

Op de hoogte blijven van de implementatie?
Word lid van de groep Woonplaatsbeginsel Jeugdwet waarin komend jaar alle actuele berichten en documenten worden gedeeld.