Vraag

13 oktober 2020
Adviseur vakmanschap en professionalisering

“Wat zijn jouw ervaringen met het vormgeven van een ‘lerende organisatie’ in het jeugddomein? Wat zijn succesfactoren gebleken en waar loop je tegenaan?”

Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vier organisaties gevolgd die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Een lerende organisatie sluit zo goed mogelijk aan bij wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Op donderdag 29 oktober organiseert het NJi een online bijeenkomst over lerende organisaties.

Tijdens de bijeenkomst op 29 oktober delen we de uitkomsten van ons onderzoek, en gaan we hierover met elkaar in gesprek. We nodigen je bij deze uit om deze bijeenkomst bij te wonen! Ook vragen we je om alvast jouw ervaringen met het ontwikkelen van een lerende organisatie te delen. Dat kun je doen door deze vraag te beantwoorden. We komen tijdens de bijeenkomst terug op jullie ervaringen.

Voor aanmelden, zie de link hieronder.

#Kind en Jeugd #Wijk en wonen #Professionalisering
Vrijwilliger

Interessante vraag.
De toegang tot jeugdzorg is op veel plaatsen het domein van de gemeenten geworden, helaas aanvankelijk zonder dat de gemeenten de daartoe benodigde expertise hadden.
Door goed in gesprek te blijven vanuit de jeugdzorgorganisaties met de gemeenten zijn er oplossingen gekozen die deels maken dat de toegang weer georganiseerd wordt door de jeugdzorgorganisaties.

Consulent

Dag Jenny,

Binnen een lerende organisatie is het belangrijk om alle werknemers betrokken te houden binnen het proces. Wat is de gezamenlijke visie? Waar willen wij ondanks de organisatie in wording in basis voor staan? Een blauwdruk waar een ieder zichzelf in kan terugvinden als er veel op je af komt zorgt voor de rust en veiligheid om vanuit daar weer te leren en exploreren.
Durf als organisatie ook impopulair te zijn wanneer er bepaalde keuzes gemaakt moeten worden. Doe wat je zegt en zeg wat je doet....

School maatschappelijk werker

Beste Jenny,

Ik begrijp jouw vraag niet goed. Kun je wat specifieker zijn? Ik werk als schoolmaatschappelijk werker op diverse scholen in diverse wijken in Rotterdam. Heb wel te maken met Wijkteams , CJG , PPO en andere organisaties. Ik heb mij niet hiervoor opgegeven, omdat ik mij hier niet echt mee bezig hou.

Met vriendelijke groet,
Angelique van Gelder

Beleidsadviseur kwaliteit & innovatie

Beste Jenny,
Binnen onze organisatie wordt de lerende organisatie op diverse manieren vormgegeven: de PDCA-cyclus met o.a. interne en externe audits, leerreviews n.a.v. complexe klachtcasussen, onderzoeken, reflectieve praktijk d.m.v. intervisie en casuistiekbespreking e.d..
Wat lastig is om goed vorm te geven is het borgen van verbeterpunten in de praktijk van alle 10 teams doordat zij allemaal in een eigen specifieke context zitten. Tevens het (gevoel van ) gebrek aan tijd voor reflectie.
Groet, Lucy

Netwerkadviseur

Dag Jenny,

Ook ik heb geen specifieke ervaring met organisaties in het jeugddomein maar ik kan wel iets vertellen over mijn ervaringen elders:
•het vereist medewerkers die met elkaar willen leren en verbeteren
•tijd en ruimte zijn noodzakelijk om je überhaupt te kunnen ontwikkelen
•de ervaring leert de belangrijkste activiteit: reflecteren en evalueren vanwege tijdgebrek vaak wordt over geslagen
•hanteer een consequente herkenbare werkwijze als PDCA-cyclus (plan, do check, act) of varianten op dit thema
•bevraag elkaar of neem het mee als laatste vraag in het werkgesprek
•leren en ontwikkelen is een continue proces en geen eindig project
wellicht kan het onderstaande mantra van een productiebedrijf uit de chemie hierbij helpen:
1. wat heb je de afgelopen periode gedaan (4/6 weken)
2. wat valt op?
3. wat ging goed?
4. wat kan/moet anders/beter?
5. wat ga je de komende periode anders doen?
6. wat heb je hiervan met je collega's gedeeld
en deze cyclus herhaalt zich.
succes en als je nog vragen hebt dan hoor ik je.

Met vriendelijke groet,

Piet Vessies
Netwerkadviseur
06–53318966 

Alles is Gezondheid
piet.vessies@allesisgezondheid.nl
www.allesisgezondheid.nl

Eigenaar

Specifieke ervaring met de omschakeling naar een lerende organisatie in de jeugdzorg heb ik niet. Maar wel diverse ervaringen met grote veranderingsprocessen binnen jeugdzorgorganisaties. En daarbij was het opvallend dat, als jij de meest ervaren krachten binnen zo'n club niet meekrijgt in je verhaal, je je veranderingsproces wel op je buik kon schrijven. Dan kwam het er niet. Want jongere, minder ervaren collega's vallen hun senior collega niet af. Zien vaak beter de voordelen van zo'n proces. Maar daar waar ik mee mocht kijken, was het steeds zo dat als de senior niet overtuigd was van nut en noodzaak of anderszins het niet zag zitten, jij wel kon implementeren maar dat er in de dagelijkse praktijk feitelijk niet veel veranderde.

Wijkcoach

Mijn ervaringen op dit gebied zijn: er wordt meer gebruik gemaakt van de expertises van diverse aanbieders binnen het jeugddomein. Dit is op zich een mooie ontwikkeling, echter merk ik ook dat vele organisaties hun kerntaak en kernexpertise verlaten om meer cliënten te genereren. Wij werken met resultaatgerichte financiering, echter in de praktijk wordt er nog (te) veel gewerkt met product gerichte financiering.