Vraag

20 oktober 2020
Manager

“Een vraag vanuit Hoorn: Zijn er wijkteams die er ook tegenaan lopen dat zij voor functies in de Jeugdzorg zonder klantcontact geen SKJ krijgen of houden? Hoe hebben zij dit opgelost?”

Sinds 1 januari hebben we een nieuwe functie bij 1.Hoorn, de triagemedewerker. Zoals de functie nu ingericht is voldoet de functie niet aan de 8 contacturen per week eis die SKJ stelt. Het is wel van belang dat de triagemedewerker een SKJ-registratie heeft en behoudt. Mijn vraag is: zijn er wijkteams die er ook tegenaan lopen dat zij voor functies in de Jeugdzorg zonder klantcontact geen SKJ krijgen/houden? En hoe hebben zij dit opgelost met SKJ of kunnen we hier samen in optrekken?

De triagemedewerker wordt ingeschakeld wanneer er een verschil in inzicht is tussen een medewerker van 1.Hoorn en de zorgaanbieder. De triagemedewerker beoordeelt de casus op basis van de verschillende wegingsfactoren. De triagemedewerker heeft het mandaat om (indien nodig) een besluit te nemen over de af te geven indicatie.

De triagemedewerker zorgt voor kostenbewustzijn bij de wijkteammedewerkers én de zorgaanbieder.
De medewerker functioneert op twee niveaus:

1. Bespreken en afstemmen met de aanbieder
2. Coaching/training van wijkteammedewerkers

De triagemedewerker heeft zelf dus geen contact met de jeugdige en zijn/haar gezin. Zoals de functie nu ingericht is voldoet de functie niet aan de 8 contacturen per week eis die SKJ stelt. Het is wel van belang dat de triagemedewerker een SKJ-registratie heeft en behoudt!

Mijn vraag is: Zijn er andere wijkteams die er tegenaan lopen dat zij voor functies in de Jeugdzorg zonder klantcontact geen SKJ krijgen/houden? Hoe hebben zij dit opgelost met SKJ? Kunnen we hier samen in optrekken?

Ben benieuwd naar jullie ervaringen!

#Kind en Jeugd
Directeur-Bestuurder

Misschien is het ook een idee als we SKJ vragen om een informatie sessie te houden over de bedoeling van de jeugdwet en de vertaling ervan binnen SKJ. M.n. wie doet wat binnen SKJ en waar ben je zelf verantwoordelijk voor als organisatie.
Als organisatie kun je volgens mij prima de keuze maken om zo een medewerker niet te laten registreren maar de toegang tot jeugdhulp dient door een SKJ geregistreerde professional uitgevoerd te worden. De bedoeling van de jeugdwet hierin is volgens mij dat we mensen met voldoende ervaring en kennis over gezinnen en de mogelijke problemen actief houden in deze weging en niet dat het een administratief afvinklijstje wordt.

Als er een grotere interesse is in SKJ een sessie te laten organiseren over hoe werkt het SKJ en wat was de bedoeling zoals verwoord in de jeugdwet.... dan kan ik dit ook bij het SKJ aankaarten en kijken of zoiets te organiseren is. Ik zit zelf in de adviesraad van het SKJ.

SKJ is namelijk een uitvoeringsorganisatie en de registratievereisten worden m.n. door de beroepsverenigingen bepaald. Daarnaast is het de jeugdwet die voorschrijft dat medewerkers SKJ geregistreerd zijn in bepaalde situaties (veiligheid, toegang tot hulp...). En is het de verantwoordelijkheid van de organisatie om te bepalen wie dan wel of niet geregistreerd dient te zijn in het licht ervan.

Ha Leontien!

Ik snap je uitdaging! Hoewel ik niet helemaal zie waarom de medewerker de SKJ registratie moet behouden.
We hebben binnen het SKT een zelfde rol en noemen dit ZIN adviseur. We hebben dit probleem rondom de registratie niet omdat medewerkers deze rol voor 2 dagen in de week doen, en daarnaast nog caseload / cliëntgebonden werkzaamheden blijven uitvoeren. Ieder team heeft een ZIN adviseur waarmee de beschikkingen worden afgestemd: welke aanbieder kan dit het beste, zijn wij en de clienten kwalitatief tevreden over, kan het snelste starten, heeft goede doorlooptijden enz. zijn zaken waar de ZIN adviseur een goed beeld bij heeft en kan zodoende de collega-zorgregisseurs adviseren. Daarnaast weet de ZIN adviseur wat hulp kost, welke productcodes erbij horen, hoelang hulp gemiddeld nodig is en voor hoeveel uur. We zijn hier na een pilotfase recent mee gestart. Zijn jullie al langer bekend met deze werkwijze van de triage medewerker?

Coordinerend gedragswetenschapper

Ik heb er zelf niet mee te maken dus het kan zijn dat mijn antwoord niet aansluit, maar toch. Het is belangrijk de bedoeling voor ogen te houden: het gaat bij (her)registratie om professionaliteit en dat de client recht heeft op een professional die zijn/haar vak onderhoudt o.a. door werkervaring. Dat is vastgelegd in een aantal eisen die vanuit mijn gezichtspunt niet zo heel onredelijk zijn. Als dat dan kan 'ontaarden in iets bureaucratisch is een ander verhaal. Dat moet niét de bedoeling zijn.
Volgens mij is vooral belangrijk dat je als jeugd- en gezinsprofessional werk hebt gedaan op HBO-niveau (of op het niveau van een gedragswetenschapper) voor een minimum aantal vastgestelde uren). Directe clientcontacten zijn belangrijk, maar daar staan veel minder uren voor als eis.
Heb je al contact gehad met de SKJ en deze vraag voorgelegd? Kan je werkgever de herregistratie ondersteunen door bij triage voor een bepaald aantal uren wél direct contact te laten zijn? Als de werkgever wil of moet werken met geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals mag je ook verwachten dat die daarin meedenkt en - doet!

Consulent

Dag Leontien,

Ik heb bij het wijkteam ook een functie binnen triage. Het lijkt te gaan over de meerwaarde van de kan registratie binnen de taken die je uitvoert. Bij ons hebben we wekelijks klant contact voor de vraagverheldering. Hiervoor zijn de facetten van een professioneel jeugdwerker noodzakelijk. Binnen jouw functie denk ik aan andere noodzakelijke vaardigheden en kennis.
Succes met je zoektocht.
Gr. Renate

Leidinggevende

Beste Leontien,

Een vereiste vanuit de SKJ is inderdaad dat je moet kunnen aantonen dat je kantcontact hebt met ouder en kind.
Ik vraag me af waar je vraag vandaan komt. Werk je in een sociaal team ?

Adviseur compliance en interne controle

Hallo Leontien

voor mijn beeldvorming eerst een vraag?
- Wat is het belang dat de medewerker de SKJ registratie heeft en behoudt?
- zijn er mogelijkheden binnen de functie om wel contact te hebben met de jeugdige/ het gezin digitaal dan wel fysiek, zo ja heeft dit ook toegevoegde waarde voor de klant en het proces?

Vertrouwensarts

Beste Leontien,
Dit probleem speelt ook binnen de wet BIG (beroepen Individuele Gezondheidszorg). soms heb je ook als arts ook minder individueel patiëntencontact. Bv als je werkt als arts infectieziektenbesprijding of als arts bij een zorgverzekeraar.
De KNMG heeft een beoordelingskader gemaakt waarbij het begrip 'individuele zorg' breed geïnterpreteerd wordt. Hier vind je het beoordelingskader: https://www.bigregister.nl/documenten/publicaties/2017/03/03/beoordelingskader-artsen

Ik kan me voorstellen dat je iets vergelijkbaars ook binnen de SKJ zou kunnen doen.
In de voorbeelden die je noemt kan er wel sprake zijn van casuïstiek die je bespreekt. volgens het beoordelingskader zou dit dan wel vallen onder de 'individuele zorg'.

Een andere mogelijkheid die in de medische sector gebruikt wordt is dat er tijdelijke uitzonderingen gemaakt worden voor artsen die bv als manager gaan werken of als docent. We noemen dat 'Gelijkgestelde werkzaamheden'. Je houdt dan wel je registratie, ook al voldoe je een tijdje niet aan alle eisen. Meer info vind je hier:
https://www.navigator.nl/document/openCitation/%20id3e73fa271122405ea1ad871f24178956/kaderbesluit-cgs-artikel-d-18

Gedragswetenschapper

Ik lees ook mee. Dit vraagstuk is bij mijn organisatie ook al eerder langsgekomen

Relatie- en projectmanager Jeugd

Helaas geen antwoord op deze vraag maar wel eenzelfde vraag vanuit Hollands Kroon.
Ik lees en denk graag mee!