Vraag

1 december 2020
Profielfoto van Jenny ter Wee
Adviseur vakmanschap en professionalisering

“Hoe zorg je er als wijkteam voor dat er geen wachtlijst ontstaat?”

Toelichting

Doordat het vak van wijkteammedewerker steeds bekender wordt voor inwoners, kan ik me voorstellen dat er steeds meer vragen naar je toekomen. Zorgt dat voor een dusdanige toeloop dat er wachtlijsten ontstaan? Of valt dat mee? Hoe ga je hier als team mee om? Zijn er afspraken met elkaar gemaakt? Of gebruiken jullie bepaalde werkwijzen die hierin helpen? 

Ik ga de antwoorden - die jullie hieronder op deze vraag kunnen geven - gebundeld gebruiken voor de pagina 'Samenwerkingsplatform Vakmanschapop' de website van het Nederlands Jeugdinstituut (zie de link hieronder) zodat professionals van elkaar kunnen leren. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en oplossingen! 

Profielfoto van Tea van der Veen
Casemanager dementie

Dag Jenny het hangt of valt samen met een hele goede samenwerking in de regio.
En met een heel duidelijk stroomschema>wie wat wanneer en wordt waar naar toe doorverwezen.
We krijgen te maken met grote problemen en de zorg, in de wijk wat voor een groot deel te maken heeft met personeelstekort.
De overheid moet hierin het voortouw nemen, de scholen moeten hierin het voortouw nemen door de zorg en alle beroepen die daar mee te maken hebben aantrekkelijker te maken. Veel meer informatie, advies, reclame m.b.t. al die beroepen die te maken hebben met mensen zoals jij en ik.......

Profielfoto van Jenny Bouma
Casemanager Dementie en verpleegkundig adviseur Passende Zorg, wijkverpleegkundige nivo 5

In Nijkerk hebben we regelmatig te maken met zorgvragers die geen zorg kunnen krijgen of waar de uitbreiding van zorg niet mogelijk is. alle thuiszorgorganisaties in deze gemeente hebben een tekort aan medewerkers.
Binnen Icare zijn we goed onderweg met Passende Zorg. we leveren zorg aan de dlienten waar echt alleen professionele zorg het antwoord op de vraag is. We helpen clienten ook na te denken over wie en wat ze kunnen inzetten om hun vraag te beantwoorden. Vaak is inzet van een ergotherapeut in het vinden van het juiste hulpmiddel een antwoord. Of helpen het netwerk uit te breiden en daar de steun uit te halen. Vrijwilligers inzet e.d
Het is wel schrijnend dat we niet altijd kunnen voldoen aan zorgvraag waar de professional het antwoord is op de vraag.

Profielfoto van Joanne Sarker-Bosch
Manager Buurtteam Bijlmer Oost

In Amsterdam zorgen we dat de teams goed zijn aangesloten op de sociale basis (bewonersinitiatieven, informele zorg zowel georganiseerd (Sociaal buurtwerk) als ongeorganiseerd. Daarnaast is het ook belangrijk om bij hoogintensieve vragen van clienten ook de specialistische partijen ERBIJ te halen. Dus er voor zorgen dat de kennis van specialisten , denk aan NAH of LVB beschikbaar is en dienend aan de wijkteammedewerkers. Vergeet daarbij niet wat de Wet Langdurige Zorg te bieden heeft en ook de Zorg verzekeringswet.
Werk verder veel samen met ketenpartners als huisartsen en politie of zorg en overlast om te voorkomen dat clientsituatie te veel uit de hand lopen waardoor je veel meer werk hebt dan wanneer zij vroeg signaleren en de wijkteammedewerker erbij halen. Preventief werken dus... woningbouwverenigingen zijn daarin ook heel goede ketenpartners, net als wijkverpleging en ouder en kind teams.

Tot slot ligt een groot deel van de key in het laten van de verantwoordelijkheid mbt problemen bij client met het netwerk zelf, dus wel coachen maar niet overnemen.

Profielfoto van Hedzer van Houten
Vrijwilliger

Wachtlijsten waarvoor?

Profielfoto van Marleen Beumer
Bestuurder

Hoi Jenny, In amsterdam hebben we de keuze gemaakt om de teams verantwoordelijk te houden voor de vragen die ze krijgen uit hun werkgebeid. Het uitgangspunt is dat met de inzet van de teams (de uren die zij hebben) ze zelf bepalen wie wanneer ondersteund wordt. We hebben geen wachtlijsten. De prioritering wie eerst is aan hen. Het uitgangspunt is niet u vraagt wij draaien, maar eerder we kijken wat we toe kunnen voegen en of het nodig is dat wij ondersteunen, misschien kan iemand anders het ook wel of kan het ook even wachten
ik weet niet of je hier echt wat aan hebt, anders vraag gerust

Profielfoto van K. Klein Douwel
Manager Wijkgericht werken

Hallo Jenny,
In het wijkteam ( niet enkel Jeugd) waar ik verantwoordelijk voor was werkten we met triage.
Door in eerste instantie inzicht te krijgen in urgentie en zelfredzaamheid (door een intaker) van de hulpvrager, konden we snel op de juiste manier starten. Bij hoge urgentie (bv huisuitzetting) kwam er direct een professional in beeld, bij andere hulpvragen (bv schulden) werd er gekeken wat de bewoner aan (vrijwillig of uit eigen netwerk) hulp nodig had om zijn 'dossier' compleet te krijgen of om op eigen kracht met lichte ondersteuning zelf zijn problemen op te lossen. De professional was in deze (laatste) situatie al wel verbonden aan de hulpvrager, maar had nog niet direct een actieve rol. Er was wel een borging ingebouwd (vaste evaluatiemomenten) maar ook als bleek dat de inwoner niet verder kwam met zijn hulpvraag of dat de urgentie van de situatie veranderde werd de professional snel betrokken en had dan direct al een veel completer beeld van de situatie. Met een geweldig team aan vrijwilligers wisten we op deze manier de professionals in het team te ontlasten. Inwoners met een hulpvraag beoordeelden onze hulp als zeer goed omdat er snel gestart kon worden met het werken aan een 'oplossing'. Hopelijk kun je hier verder mee. ( PS ik spreek in het voorbeeld over professionals (de betaalde krachten) en vrijwillige hulp, maar alle medewerkers zagen we in het team als professionals ( kennis op gedaan door onderwijs of uit ervaring)!