Vraag

8 december 2020
Profielfoto van Chantalle Kempener
Procesbegeleider

“Kunnen pleegouders een PGB aanvragen voor de zorg van hun pleegkind? En zo ja, wordt daarbij rekening gehouden met de pleegzorgvergoeding?”

Toelichting

Ik begreep namelijk dat de pleegzorgvergoeding geen invloed zou mogen hebben op een PGB, echter bestaat deze vergoeding ook al voor een gedeelte uit toeslagen voor een kind met een beperking of een crisisplaatsing. Ik hoor graag jullie ervaringen met een PGB voor pleeggezinnen!

Profielfoto van Simone Loonstra
Zelfstandig adviseur

Dag Chantalle, de helpdesk van de Nederlandse Vereniging voor Pleegouders weet ongetwijfeld een antwoord op jouw vraag.
Groet Simone

Profielfoto van Henny Veneman
Gezinshuisouder

Dit hangt van de gemeente af waar je woont. Je hebt als pleegouder recht op de pgb wanneer je je pleegkind extra moet begeleiden of wanneer je een ander persoon daarvoor moet inzetten.

Profielfoto van Saskia de Wit
Mantelzorgmakelaar / Clientenondersteuner

Goedendag Chantalle,

Dit is ook een heel interessant artikel als reactie op de jurisprudentie die al genoemd wordt:
https://www.sociaalweb.nl/jurisprudentie/pgb-binnen-de-jeugdwet-een-lastige-combinatie

Dit is de betreffende jurisprudentie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2362

Groet, Saskia de Wit

Profielfoto van Judith De Vries
Pleegzorgwerker

Dag Chantalle,
mijn ervaring is dat dit per gemeente verschilt.
Sommige gemeenten vinden de beschikking pleegzorg, 24/7 zorg en daarom voorliggend. Zij noemen iedere andere aanvraag dan stapeling van zorg wat ze niet willen. Andere gemeenten zijn flexibeler.
Met de vergoeding die pleegouders ontvangen heeft het niets te maken, want die dekt alleen de basiszorg voor het kind zoals onderdak en voeding, kleding, sport, hobby's en een x aantal km voor omgangen etc.

Groet, Judith de Vries

Profielfoto van Jitty Runia
Adviseur

Volgens mij is er voor de aanvraag instemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind, maar lees online dat een aanvraag ook wel eens goedgekeurd wordt zonder instemming. Meestal zijn die wettelijke vertegenwoordigers de biologische ouders of de (gezins)voogd. Dit vraagt om goede samenwerking en afstemming wat er nodig is voor het kind. Ook kan met de pleegzorgorganisatie worden gekeken of zij de gewenste ondersteuning mogelijk kunnen bieden vanuit hun begeleidingsrol. Als dit soort zaken niet voldoende worden afgestemd kan het mogelijk tot problemen in de samenwerking leiden. Ik vermoed dat het geen invloed heeft op de pleegzorgvergoeding, dit is niet afhankelijk van inkomen of andere inkomsten en een vastgesteld bedrag per kind in een bepaalde leeftijd.
Verstandigste is om toch even te kijken met de juridische helpdesk van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen: Helpdesk - NVP (denvp.nl)

Profielfoto van Tromp-Jan Bakker
Medewerker Sociaal Team

Ik denk zeker dat je dit los moet zien.
Mijn ervaring in een dergelijke casus;
PGB toegekend aan pleegouders (op naam van het pleegkind JW) pleegouders gebruikten dit budget om hun dochter een vergoeding te kunnen geven voor opvang van hun eigen pleegkind ter ontlasting van hun thuissituatie.
Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden.

Groeten, Tromp-Jan

Profielfoto van Jan Walschots
Vertrouwenspersoon

Hoi Chantalle,
Niet zelf kan ik je vraag beantwoorden maar ik wil je graag wijzen op de helpdesk van de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen, de NVP. https://www.denvp.nl/helpdesk
Als vertrouwenspersoon jeugdhulp heb ik veel met pleegzorg te maken en ingewikkelde vragen heb ik eerder aan hen voorgelegd en mijn ervaring is dat ze écht moeite doen om het antwoord te vinden. Succes!
Hartelijke groet, Jan (Walschots).

Profielfoto van Miranda Monsuwe van Teylingen
Beleidsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Profielfoto van Andre van Mierlo
Sociaal raadslieden/jurist

HOi,

even snel een reactie

je kan naast de pleegzorgvergoeding ook PGB aanvragen.
De basispleegvergoeding en eventuele toeslag(en) zijn geen inkomen en hebben dus geen invloed op een
eventuele uitkering of persoonsgebonden budget. Ook hoeft de vergoeding niet te worden opgegeven bij
het aanvragen van huurtoeslag.Daarnaast ziet de Belastingdienst de pleegvergoeding niet als belastbaar inkomen, ongeacht het aantal
pleegkinderen dat in een pleeggezin verblijft.
Groetjes,

Andre

Profielfoto van Jacco van der Elst
Wijkcoach

Hi Chantal,
In principe staat een pgb vraag los van de pleegzorg vraag.
Belangrijk is om een heldere hulpvraag verduidelijking te doen. Een heldere probleemanalyse te maken. Bekijken welke zorg noodzakelijk is om deze problemen op te kunnen lossen. Wat is de eigen kracht van het kind, systeem, pleegouders, etc. Welke voorliggende voorzieningen zijn er...
Daarna kijken welke zorg overblijft en ingezet kan/ moet worden. Daarna pas kijken of dit ZIN of pgb moet worden. Veel zorg die pleegouders bieden is namelijk gebruikelijke zorg. Voor het pleegouder schap krijgen ze al vergoeding!

Profielfoto van Astrid Schut
Mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner

Hi Chantalle,

Waarvoor willen ouders een PGB aanvragen? Om zichzelf te betalen uit het PGB budget voor de zorg die ze aan het pleegkind leveren of om juist iemand anders te betalen voor de zorg die bijv. een professional kan leveren.

Eerst moet de hulpvraag worden geformuleerd? Dan kan er een indicatie worden afgegeven. Als de hulpvraag niet opgelost kan worden met gecontracteerde zorgverleners kan er een PGB aangevraagd worden.

PGB staat in principe los van pleegzorgvergoeding.