Channel Associatie Wijkteams

Landelijk channel

Vraag

27 januari 2021
Gedragswetenschapper/coach en adviseur Associatie Wijkteams

“Zijn er professionals die ervaring hebben met een praktijkondersteuner Jeugd (in dienst bij de wijkteams voor jeugd)? Wij zijn op zoek naar een passende nascholing, en wat een POHJ minimaal moet doen en kunnen rondom dossiervoering. Hoe doen anderen dat?”

#Kind en Jeugd #Professionalisering #Integrale aanpak
Strategisch regio adviseur/coördinator

Dag Jeanette,

In Leiden loopt bij CJG een pilot POH GGz Jeugd.

Hartelijke groet van Juliette Neomagus

Jeugdconsulent

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug draait er een pilot met POH GGZ Jeugd. Die zijn in dienst bij het lokale team. Als dit kan helpen, breng ik je graag in contact met ze.

Jeugdbeschermer/ Gezinsvoogd

Heb geen ervaring met een POHJ in dienst van een wijkteam. Wel bij een huisarts.

Consulent

Beste Jeanette,
In de gemeentes Hoogeveen en De Wolden in Drenthe wordt er gewerkt met POHJ vanuit het CJG in de huisartsenpraktijken. Wil je meer weten neem dan contact op met het CJG aldaar.
Vriendelijke groet, Jenny Winter
MEE Drenthe

Vrijwilliger

Beste Jeanette,

POHJ in de huisartsenpraktijk is van grote waarde.
Als vanuit de huisartsenpraktijk vaste werkafspraken en overleg bestaat in een wijkteam voegt dat wederzijds nog meer toe.

POH GGZ Jeugd

Hallo Jeannette,
Leuk dat je interesse hebt in POH GGZ Jeugd. Als POH Jeugd kan ik je vertellen dat ik er blij van word dat wij worden ingezet en ik hoop dat vele zullen volgen!

Ik kan je van alles vertellen over mijn functie. In augustus werk ik 2 jaar met trots als POH Jeugd. Ik werk op 5 huisartsenpraktijken in Rotterdam Zuid en sinds kort ook bij eentje op Noord.

Wil je met me een keertje videobellen voor informatie, dan kan je me mailen naar j.cirpici@izer.nl

Regiebehandelaar / kinder en jeugd psycholoog

Hoi Jeannette, dat is leuk, een oude bekende op dit platform :)
In Aphen aan den Rijn zitten de POH's niet in de wijkteams, zij zijn bij de HA praktijken gestationeerd. Er is geen structurele afstemming of casuisitiek overleg (dat is jammer). Ik kan je vraag dan ook niet beantwoorden. Groet! Marijke Uithol-Struiwigh

Sociaalwerker/ Regisseur

Onderstaande kreeg ik van een oud collega POH jeugd!

[Bij de Rinogroep is er deze module:

Als POH-ggz kind & jeugd ben je de spin in het web tussen de huisarts, wijkteams, school, GGZ-instellingen en natuurlijk het kind en de ouders. Je zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zo dicht mogelijk bij huis geholpen kunnen worden. Het werk varieert van een gesprek met het kind/de jongere, het adviseren van ouders en soms het zorgen voor een juiste doorverwijzing. Snel een betekenisvolle relatie leggen met het kind en de ouders is de basis voor goede kwaliteit van zorg.

Verder is kennis van systemisch werk een pre.
Kennis van oplossingsgericht werken en ontwikkelingspsychologie/fasen van een kind/jongere
Dossiervorming was gewoon in het huisartsendossier. Heel kort
De huisarts mocht in mijn geval alleen doorverwijzen Ik hoorde laatst van iemand die een IAG opleiding had gedaan voor POH. Paste ook goed

Orthopedagoog of mw-er worden veel gevraagd. Skj registratie

Senior adviseur

Hallo Jeannette

Een collega van mij, Bert Deuling (06-52211477), heeft hier veel ervaring mee. Ik heb de vraag aan hem voorgelegd en kreeg van hem onderstaande reactie.

'Voor de gemeente SWF heb ik een scholing georganiseerd voor de 7 POH’s over o.a. het werken in de huisartsenpraktijk. Uit andere gemeenten sluiten nog 2 wijkteammedewerkers aan die daar in huisartsenpraktijken actief zijn. In totaal kunnen 14 personen deelnemen. Er kunnen nog meer deelnemers aansluiten. Daarmee worden de kosten per deelnemer lager.'

Gaat om POHJ . Je kunt hem bellen

Jan Temmink

Strategisch adviseur

Hallo Jeanette,

Dit is afhankelijk van een aantal zaken:
- wie is de werkgever van de POH-J . Bij detachering worden er afspraken gemaakt over de nascholing. Is de huisarts de werkgever (inhuur) en registreert de POH-J in het huisartsensysteem dan zijn er vaste eisen vanuit de beroepsgroep.
- betaalt de zorgverzekeraar (een deel) mee aan de financiering van de POH-J dan is het verplicht te voldoen aan de inkoopeisen van de zorgverzekeraar.
- Als je aansluit de huisarts en zorgverzekeraar dan ligt dossiervoering en nascholing sluit aan op het landelijk vastgesteld profiel. voor POH GGZ. Jeugd is daar een verbijzondering van.
- Als de POH-J volledig vergoed wordt door de gemeente, bepaal je als gemeente wat je wilt dat er geregistreerd wordt in afstemming met de huisarts. Ook wat betreft de nascholing.
Wil je meer weten dan kun je mij bellen of mailen s.braat@dordrecht.nl
Ik kom uit de huisartsenzorg (jeugdzorg, ouderenzorg, leefstijl) en werk nu voor gemeente.

Relatie- en projectmanager Jeugd

Ha Jeannette,

Binnen ons wijkteam zijn er een aantal medewerkers die bij HA praktijken de POH Jeugd functie uitvoeren.
Er zijn afspraken gemaakt met de praktijken dat de medewerkers op dat moment onder verantwoordelijkheid van de HA praktijk vallen, op het gebied van scholing, dossiervoering etc.

Intern begeleider

Ja ik heb hier (Steenwijkerland) ervaring mee. Vanochtend toevallig nog een overleg gehad met de kik-persoon en de poh. Je mag me mailen of bellen m.kelders@accrete.nl

Gebiedsteam consulent/ medewerker

Goedemorgen, wij hebben in Nijkerk een poh jeugd. Werkt prettig. Alsje hier meer over wilt weten, kan ik je wellicht in contact brengen met ze. je kunt me mailen op a.vandijkhuizen@gtnijkerk.nl

groetjes Astrid

Stafverpleegkundige; Verbindingsprofessional JGZ-Ziekenhuis; Ambassadeur jeugdverpleegkundige i.o. VenVN

Dag Jeanette, in Breda is in het CJG Breda een pilot bezig waarin een aantal jeugdprofessionals bij huisartsenpraktijken zijn aangesloten vanuit het CJG . Je zou daar navraag kunnen doen.

Met vriendelijke groet.
Dorrit Verzeijl

Procesbegeleider

Hoi Jeannette,

Wij hebben sinds afgelopen jaar een ondersteuner jeugd & gezin (OJG) bij een aantal huisartspraktijken zitten. Dit zijn medewerkers vanuit het wijkteam die bijvoorbeeld een keer per week in de praktijk aanwezig zijn voor vragen die bij de huisarts binnen komen m.b.t. opvoeden, multiprobleemgezinnen, psychische klachten e.d. de OJG biedt kortdurende ondersteuning. De OJG'er kan vervolgens de cliënt adviseren over mogelijkheden in het preventieve veld, de cliënt aanmelden bij het wijkteam voor een verdere analyse of doorverwijzen naar tweedelijns jeugdhulp. De intentie is dat er straks bij elke huisartsenpraktijk in Westland een OJG'er is aangesloten. De beweging die we hiermee proberen te krijgen is dat huisartsen minder gauw naar (dure) GGZ instanties doorverwijzen terwijl er misschien meer mogelijkheden vanuit het voorliggend veld zijn. De scholing die de OJG'ers krijgen is gelijk aan de scholing voor de wijkteammedewerkers. Elk jaar hebben we een vast scholingsprogramma voor de SKJ registratie.

Wat betreft dossiervorming: we hebben als wijkteam binnen ons huidige dossiersysteem (Suite4SocialeRegie van Centric) een aparte dossiervorm aangemaakt waar de cliënten met toestemming in geregistreerd worden. Daarin worden contactmomenten bijgehouden en of een cliënt uiteindelijk wordt doorverwezen of niet.

Groeten, Chantalle Kempener
Procesbegeleider Sociaal Kernteam Westland

Procesmanager

Hoi Jeannette, In Nieuwegein (Geynwijs) heeft het wijkteam meerdere POHJ-ers in dienst. Daar zou je kunnen vragen.
Met groet, Linda Lemmens

Vlechtwerker (JW/WMO gebiedsteam)

Hoi Jeanette,
Ja, wij hebben een POH-Jeugd binnen onze gemeente. Superfijn!
Als je mij mailt, kan ik je wel in contact brengen met haar. Zij weet vast beter dan ik welke passende scholing er allemaal is etc. Mijn mailadres is b.banga@weststellingwerf.nl