Vraag

16 maart 2021
Adviseur uitvoering sociaal domein

“Hoe onderzoeken andere organisaties de ervaringen van cliënten met bemoeizorg?”

In onze organisatie (Delft Support) beginnen we dit jaar met het doen van cliëntervaringsonderzoek. Op basis van bijv. input van cliënten, collega's, beleidsmedewerkers van de gemeente willen we o.a. tot zinvolle vragenlijsten komen. Zo zijn collega's van ons Meldpunt Bezorgd aan het nadenken op welke manier cliëntervaringsonderzoek bij hun doelgroep en hulpproces eruit zou kunnen zien.

Over Meldpunt Bezorgd:
Als organisaties of inwoners zich ernstige zorgen maken over mensen die in een zorgelijke situatie verkeren en die zelf geen hulp zoeken, kunnen zij dit melden bij Meldpunt Bezorgd. Na de aanmelding start een consulent een onderzoek. Zij kan vervolgens kortdurende actieve bemoeizorg aanbieden. Ook bestaat de mogelijkheid om op te schalen naar passende hulpverlening of naar het Sociaal Team, waar langdurige bemoeizorg geboden wordt. Als professionele organisaties voldoende informatie hebben, moeten zij rechtstreeks bij het Sociaal Team aanmelden. Alleen als de zorgen onvoldoende duidelijk zijn en er eerst meer onderzoek nodig is, dan is een melding bij Meldpunt Bezorgd passend.

Ik ben benieuwd op welke manier andere organisaties in het land, die vergelijkbare hulp aanbieden als hierboven beschreven (kortdurend, bemoeizorg, hulp aan zorgmijders), invulling geven aan het leren van cliëntervaringen? Wat werkt er wel en niet goed?

#Kind en Jeugd #Sociaal en gezond #Professionalisering
Rmc-trajectbegeleider

Beste Jolanda,

Ik heb binnen mijn organisatie, de gemeente Smallingerland, deze vraag uitgezet en kreeg het volgende antwoord terug:

Ik heb antwoord van 2 organisaties of zij ook cliëntervaringsonderzoeken hebben gedaan onder de mensen die bemoeizorg hebben (gehad).
Afgelopen jaar heeft Zienn een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hier hebben ze met opzet de bemoeizorgcliënten buiten gelaten. Deze categorie cliënten kiest nl. niet voor Zienn, heeft geen beschikking voor ondersteuning en heeft geen begeleidingscontract ondertekend. Vaak heeft een bemoeizorgcliënt een hele andere visie op de eigen problematiek, de benodigde hulp en het gewenste resultaat dan een WMO cliënt. Vaak zit de cliënt helemaal niet op hulp te wachten.

Zien maakt wel overzichten waarin in het resultaat van de bemoeizorg is opgenomen. Daar kun je opmaken dat door de bemoeizorg het leven van mensen een positieve wending heeft gekregen.

Mind up heeft aangegeven onder deze doelgroep geen cliënt ervaringsonderzoek te hebben uitgevoerd.
Van VNN heb ik nog niets gehoord.


Jolanda, ik realiseer mij dat je misschien niet direct geholpen wordt met dit antwoord. Maar misschien heb je er toch iets aan.

Mvg, Rika Mulder

Wijkcontact Medewerker Jeugd Maatschappelijk Ondersteuning
Adjunct-Directeur

dag Jolanda, we zijn net doende met het ontwikkelen van een makkelijk hanteerbare set van vragen/verhalen voor de doelgroep oggz vanuit bemoeizorg. zal ik je koppelen aan de medewerkers die dit in zijn 'portefeuille' heeft?

Directeur

Dag Jolanda,

Wij bieden de mogelijkheid om ervaringen volgens de 360 graden feedback-methode te bevragen. Deze reviews worden onderdeel van het platform waar alle zorgaanbieders in een gemeente of regio te vinden zijn. Zie onze demo-omgeving: https://demo2.steunwijzer.nl/panta-rhei-zorg-bv

Steunwijzer bedient 45 gemeenten met dit kwaliteitsinstrument. Op basis van ervaringen, kosten, wachtlijsten, specialisme en afstand tot de inwoner worden vraag en aanbod gematched.

Hartelijke groet,
Tom Spitters

Gezinswerker

Zie onderstaande mail

Gezinswerker

Dag Jolanda
Toevallig kwam ik een artikel hierover tegen op: tilburguniversity.edu
Misschien heb je er wat aan