Vraag

4 november 2021
Gedragswetenschapper

“Wie heeft er (onderbouwde) middelen in gebruik om een goede triage aan de "voordeur" te doen?”

Toelichting

We zijn vanuit de dorpsteams (0-100) bezig om bij onze voordeur (telefoondienst) de triage zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de inwoner zsm aan de juiste persoon te koppelen, of eventueel direct zelf verder te helpen. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen hiermee. Welke middelen gebruiken jullie? Hoe hebben jullie de triage ingericht? Wie doen de triage?

Gezinswerker

Als het gaat om een schuldenvraag, doen wij altijd een driegesprek met gemeente, Schuldhulpverlening
Als het gaat om een gedragsprobleem op school, driegesprek met school
Participerend gesprek met Specialistische Hulp waar nodig.
De genoemde instanties weten dit

Gezinswerker/beleidsmedewerker (veiligheid/scheiden)

Van waaruit doen jullie Triage? Vanuit een wijkteam? En is dat voor triage of basiszorg nodig is of specialistische zorg? Voor jeugd of ook volwassenen?

Adviseur

Hoi Lenneke,

Ken je de website www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl?
Voor screeningstools kun je kijken bij https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl/problematisch-gedrag

groet, Jitty Runia , Nji

Rmc-trajectbegeleider

Hallo Lenneke,

Je zou eens bij de gemeente Waadhoeke kunnen informeren.
Zij hebben in het sociaal domein reeds videobellen met de inwoners ingezet.

Mvg, Rika Mulder
startWijzer rmc de Friese Wouden/ gemeente Smallingerland

Aandachtsfunctionaris

Dag Lenneke,
Mijn suggestie zou zijn: zoek contact met de SEH van een ziekenhuis om met de triagisten te overleggen.
Eventueel kan ik je in contact brengen met een van onze medewerkers in het SG-Haarlem.
Laat me weten of je hier behoefte aan hebt.
Vr.gr.Nicoline van Os
nvanos@spaarnegasthuis.nl
tel.06-21100629

Adviseur/projectleider

Lenneke, misschien goed om eens te kijken naar de triagemodellen die er in de ziekenhuizen en verpleging en verzorging gebruikt worden. Enkele suggesties:

In de regio Groningen werken VVT-instelling en de opleidingen (MBO/HBO/WO) samen aan een regionaal triage model. Het doel van de triage is om samenwerking in de avond-nacht- en weekenddiensten te faciliteren door te komen tot eenduidige triage. Daarvoor wordt een triage-app ontwikkeld die tevens fungeert is als opleidingsinstrument voor verzorgenden en verpleegkundigen. De betrokkenheid van MBO, HBO en WO opleiding maakt dat zorgmedewerkers al vroeg leren te triageren in de ouderenzorg, en dat er een unieke verbinding wordt gemaakt tussen verschillende opleidingsniveaus wat de samenwerking in de praktijk zal verstevigen.

In Flevoland is in 2018 een triagemodel ingevoerd om de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialisten op grotere afstand van de cliënt te laten fungeren. In plaats van in de fysieke nabijheid van cliënten en verzorgden te verblijven zijn verzorgenden opgeleid in het triageren, begeleid door een triage-verpleegkundigen. Het medisch team (waarin een VS de coördinator is) werkt op afspraak. Dit heeft een verandering in de organisatie van zorg teweeggebracht op alle niveaus, en de relatie tussen het zorgteam en het medisch team versterkt. Het triagemodel wordt nu uitgebreid naar andere VVT-instellingen om zo meer regionale samenwerking mogelijk te maken.

In regio Zuidoost-Brabant werd opgemerkt dat er meer ingezet moest worden op samenwerking. Hiervoor was het nodig om meer eenheid van taal in triage te krijgen. De website verpleegkundigetriage.nl is ingericht om verzorgenden-IG, verpleegkundigen en artsen handvatten te geven bij het triageren. Op de website doorloop je een gericht stappenplan, waarmee de triage compleet wordt uitgevoerd. Om het instrument te leren is er een e-learning ontwikkeld. De website maakt dat wanneer de arts gebeld wordt, er snel geschakeld kan worden. Beide werken immers met hetzelfde systeem, dus weten goed wat er is uitgevraagd, welke controles er al zijn uitgevoerd en wat de vervolgstap is. De belangrijkste vragen om tot een juiste vraag voor de arts zijn al gesteld. Zo wordt de arts alleen gebeld wanneer het nodig is, en heeft deze direct de kennis die nodig is om tot een goed oordeel te komen.

De triage in regio Midden IJssel wordt uitgevoerd door de regioverpleegkundige. Dit is een nieuwe rol. Het houdt in dat gedurende ANW diensten de regioverpleegkundige voor verschillende verpleeghuizen in de regio triage uitvoert. Bij incidenten op locatie wordt contact opgenomen met deze regioverpleegkundige, in plaats van direct met de arts. Het heeft als voordeel dat de SO wordt ontlast, doordat de regioverpleegkundige een deel van de vragen zelf kan uitvoeren. Maar ook doordat de regioverpleegkundige op basis van urgentie de SO op het juiste moment naar de juiste plek stuurt. Na een jaar heeft Middel IJssel al veel resultaat geboekt met de regioverpleegkundige. Ze zijn nog wel op zoek naar overeenstemming in systemen en triage modellen tussen de verschillende organisaties, zodat ze zo efficiënt mogelijk hun werk kunnen uitvoeren.