Vraag

21 december 2021
Quirien van der Zijden
Programma manager

“Wie kent er goede voorbeelden van samenwerking tussen professionals GGZ en het sociaal domein?”

Toelichting

Het kan beter als het gaat om het steunen en zorgen voor de kwetsbare medemens in Nederland. Eén op de vier mensen heeft een psychiatrische diagnose (gehad) en tegelijkertijd ontberen de meest ontredderde en ontregelde personen passende hulp. Daarom zijn we opzoek naar goede voorbeelden van samenwerking tussne professionals GGZ en Sociaal Domein. Om van te kunnen leren.

Motivatie

De afgelopen periode spraken wij met deskundigen vanuit de ggz, wijkteams, jeugdbescherming en gemeenten over de samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Dit heeft geleid tot bijgevoegde vraag en oproep. Een vraag en oproep aan ieder die zich aangesproken voelt, om vanuit de eigen mogelijkheden bij te dragen aan het gesprek over en de beweging richting een inclusieve samenleving die psychische variatie omarmt. Waarin professionals vanuit de psychiatrie en het sociale domein nauw samenwerken met inwoners, hun netwerk en met elkaar, gefaciliteerd door steunende structuren en bekostiging.

Wij hopen dat jullie deze oproep breed verspreiden binnen jullie netwerk.
En vragen jullie ook om na te denken over de vraag: Wie kent er goede voorbeelden van samenwerking tussen professionals GGZ en het sociaal domein?

Projectmanager

Wie weet leuk om deze website te bekijken https://welkomindebuurt.nl/ Welkom in de buurt geeft mensen met innovatieve ideeën ondersteuning om deze verder uit werken. Hieruit zijn diverse projecten gerold en is veel ervaring op gedaan op dit thema. Bij interesse kan ik je uiteraard verbinden :).

Christine Kuiper
Adviseur

Ha Quirien, in 2020 verscheen deze publicatie met een vijftal mooie voorbeelden: https://kenniscentrumphrenos.nl/krachten-bundelen-in-de-buurt/
In deze publicatie staan ook allerlei mooie voorbeelden uit de U16 (regio Utrecht).
Het raakt natuurlijk ook aan een thema als Integraal Werken in de Wijk (o.a. Movisie) en de Regionale Quickscan waar in mee bezig ben bij Phrenos: https://kenniscentrumphrenos.nl/hoe-staat-het-met-de-regionale-quickscan-zorg-en-sociaal-domein-bij-complexe-ggz-problematiek/ Ook daarin zien we mooie voorbeelden voorbij komen. Laat weten als we nog iets kunnen betekenen!
groet Christine

Kwartiermaker

Proeftuin Ruwaard is goed voorbeeld
Www.proeftuinruwaard.nl

Peer support Facilitator | Trainer

In Utrecht e.o. werken we vanuit Enik Recovery College veel samen met bijvoorbeeld Lister, Altrecht en ook juist de wijken waar we gevestigd zijn.
Wat je hier zegt: ...gefaciliteerd door steunende structuren en bekostiging... staat in de top 3 als randvoorwaarden denk ik.

Programmamanager, procesmanager

Wow, wat gebeurt er al veel.
Ook in de regio Breda waar het concept Buurtpleinen een samenwerking is tussen Ggz en sociaal werk. Om mensen een ontmoetingsplek te bieden waar vooral gezocht wordt naar ieders talent en kracht. En er mooie relaties en krachtige verbindingen tussen buurtbewoners ontstaan.

In Den Bosch werkt het project Thuis in de Wijk aan structurele wijksamenwerking tussen professionals niet alleen uit Ggz en sociaal werk, maar ook uit woningcorporaties, andere zabs en gemeentelijke wijkteams.

bel gerust als je meer vragen hebt.

Team coach de Nieuwe GGZ Implementatie coach PG

In Maastricht sinds een aantal jaar project de nieuwe GGZ in netwerk rondom de huisarts.
De banden tussen ervaringswerk, sociaal domein en GGZ zijn sterk in deze wijken.
Weinig tot geen crisis en of spoed, nauwelijks tot geen wachttijden!
De HOC (herstel ondersteunend consult) aan het begin van alle trajecten (met als inspiratie de HOI, herstel ondersteunende intake in Noord Holland Noord en Positieve Gezondheid).
Normalisatie en zorg en of ondersteuning dicht bij de mens zijn kernwaarden vanuit ons project.

Ervaringsdeskundige

Hallo Quirien, hier in Terneuzen en inmiddels in verder in Zuidwest Nederland zijn "De Zeeuwse Gronden" actief. Ik deel even een artikeltje uit de Provinciale Zeeuwse Courant: https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/wijkcentrum-de-triangel-in-terneuzen-ondergaat-een-metamorfose~aa920a01/
Wellicht kun je hier wat mee.

Mvg Cees Liefting

Opbouwwerker

Hallo Quirien,

In regio Hilversum zijn er twee 'Samen Sterk' (voorheen Buurtcirkel) groepen actief in samenwerking met KWINTES (GGZ) en Versa Welzijn. GGZ cliënten, buurtbewoners met of zonder indicatie, kunnen aansluiten voor ontmoeten en zingeving.

Coordinator Vrijwilligers aan Huis

hi Quirien, in Amersfoort werken we vanuit Indebuurt033 samen met het wijkteam en andere hulpverlenende instanties door voor langere tijd vrijwillige maatjes te koppelen aan een inwoner die geen of nauwelijks een sociaal netwerk heeft, wel behoefte heeft aan een wat meer gelijkwaardig contact maar het lastig vind dat aan te gaan en/of te onderhouden.
De vrijwilligers krijgen training en begeleiding bij hun inzet. Het koppelen wordt zorgvuldig en met aandacht voor betrokkenen gedaan.

Jeugdconsulent JENS

Hallo Quirien, in Heerlen, onder de vlag van JENS en/of Stand By lopen een aantal projecten die gezamenlijk uitgevoerd worden. Zowel volwassen groepen, met professionals van Stand By of Ambulant en GGZ werkers maar ook kinderen groepen worden gezamenlijk uitgevoerd door GGZ en sociale domein medewerkers, ook vanuit het voorliggende veld wordt de samenwerking opgepakt. Dan zie je de meerwaarde van laagdrempelig benaderen en de deskundige view van beiden takken . Voor de deelnemers alleen maar helpend , we brengen de kwaliteit naar de buurt ( dichtnabije inzet )

Stafarts DOH en De Innovatieve Huisarts

GGZ Eindhoven werkt met kwartiermakers. Ze zijn vaak onderdeel van een wijkteam. Zorgmijders en/of chronische psychiatrische problematiek wordt zo gezamenlijk opgepakt.

Maatschappelijk werker

Hoi Quirien. In de regio Breda en Tilburg hebben we sinds kort mentale gezondheidscentra, georganiseerd door de GGZ (dit moeten er uiteindelijk 9 worden in de komende periode). We maken hiermee een einde aan de schotten tussen basis ggz en specialistische ggz, maken het verwijzen voor de huisarts makkelijk en zetten de vraag van de patiënt meer centraal. De zorgverleners in de Mentale Gezondheidscentra proberen binnen een week iedereen met een hulpvraag een gesprek aan te bieden om in kaart te brengen welke hulp nodig is. Iedere huisartsenpraktijk heeft binnen zijn of haar Mentaal Gezondheidscentrum een vast aanspreekpunt om mee te overleggen en consultatie bij aan te vragen. De samenwerking met het sociaal domein wordt hiermee verbeterd en partijen weten elkaar beter te vinden. Zie voor meer informatie: https://www.ggzbreburg.nl/landings-paginas/strategische-koers/mentaal-gezondheidscentrum/
Groeten, Hilleen (maatschappelijk werk GGZ Breburg)

Vrijwilliger

In Zeeland zijn FACT teams actief. Daarin is de verbinding tussen GGZ professionals en Sociaal Domein geborgd.

Bestuurder

Dag Quirien,
In diverse regio's in Nederland wordt er al samengewerkt tussen GGZ en het sociaal domein, wij ondersteunen deze samenwerking met OZOverbindzorg. OZO is een samenwerkingsplatform waarbij de zorgvrager zelf bepaald wie er mag deelnemen op zijn/haar communicatieplatform, dit zorgt voor samenwerking over domeinen heen.
Voorbeeldregio's: o.a. Apeldoorn, Utrecht, Gezond Veluwe

Ik vertel je er graag een keer over. Mail gerust als je een afspraak wenst.

Groet,

Cindy Hobert
OZOverbindzorg
cindy@ozoverbindzorg.nl

Senior Jurist

Hoi Quirien,
je zou contact op kunnen nemen met Norbert Wijnhofen, zie:
https://www.movisie.nl/associate-members/sociaal-professionals/norbert-wijnhofen

Gedragswetenschapper/programma manager

Hallo Quirien,

Herkenbare vraag waarbij ik aan de slag ben gegaan met het thema interprofessionele samenwerking.
Te vaak is onvoldoende duidelijk waar en hoe de samenwerking juist in het belang van de hulpvrager vorm moet krijgen.

Ik wil je graag verder helpen om hier over door te praten. Mogelijk dat we hierover een afspraak (telefonisch) kunnen plannen?

Hartelijke groet Marianne Jacobs.

GGZ-professional Sociaal wijkteam

Hallo,

Mijn naam is Rogier Eshuis. GGZ-professional in een Sociaal Wijkteam. Ik ben vanuit een grote GGZ-organisatie in een wijkteam gedetacheerd. Ik heb zodoende korte lijnen met FACT en medewerkers van uit Ambulante Begeleiding vanuit de WMO. Indien nodig kan ik bij het FACT-bord aanschuiven tijdens het OGGZ-overleg daar. om samen tot een goede aanpak te komen. Ik heb ook (bijna) wekelijks wel overleg met de GGD- afd. Meldpunt zorg en Overlast, en ook met de medewerkers van de afdeling WvGGZ.

tevens zit ik een paar uur per week in een gezondheidscentrum, waar ik korte lijnen heb met de huisartsen en POH-GGZ daar.

Ik heb de ambitie om ook de verbinding met middelbare scholen te zoeken, in het kader van vroegsignalering, en hier wordt gekeken naar mogelijkheden hiervoor.


ik hoop dat ik hiermee jouw vraag beantwoord ;)

Gr. Rogier

Programmamanager meerjarenprogramma GGz

Goedemorgen Quirien,

In de provincie Groningen hebben we een 4-jarige preventiecoalitie Ggz (2020 t/m 2023) waarin verzekeraar Menzis, de Groninger gemeenten en zorginstellingen (Ggz en verslavingszorg, ambulancezorg, sociale teams, welzijnswerk, GGD, etc. etc.) samen optrekken om de instroom in de Ggz te voorkomen door systemen, partijen en mensen beter samen te laten werken. We hebben prachtige voorbeelden van wat werkt (en soms ook niet werkt). Een eigen website is in de maak, nu is veel al te vinden op www.sedibus.nl

groeten,

Job

Adviseur BVjong, projectcoördinator, zzp-er

Even een vraag ter verduidelijking: wat versta je hier onder het Sociaal Domein? Gaat dat alleen over het wijkteam en de jeugdzorg? Of gaat het ook over welzijnwerk en bijvoorbeeld het jongerenwerk?

Wat betreft het jongerenwerk kijk dan bijvoorbeeld hier https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3724413/nieuws/gemeenten_laten_kans_op_gelukkigere_jongeren_en_minder_jeugdzorg_liggen.html?page=0

Wijkaanjager Maasdorpen en Geffen / GGZ verpleegkundig specialist BIG 29019345930

Dag Quirien,

GGZ Oost Brabant heeft mij voor consultatie in het Sociale Domein vrij gesteld. Ik mag daar als GGzZ Verpleegkundig Specialist tweedelijns expertise consultatief direct in de huiskamers brengen in het kader van de Samenwerkwijze Oss (Zie ook Proeftuin Ruwaard). Werkt prima!

vr gr
Oscar Boerboom
GGZ consultatie