Tijdlijn Associatie Wijkteams

Profielfoto van Madri Abdelaziz

Op 14 oktober organiseert FICE NL in Zwolle een masterclass rondom de thema’s ervaringsdeskundigheid, ouderschap en veerkracht.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00-17.00 uur. Bekijk de flyer voor meer info.

Profielfoto van Tineke Hendrikse

Ben jij jongerenwerker, politieagent, medewerker van het wijkteam, decaan, beleidsmedewerker bij de gemeente of een ander type professional dat met jongeren werkt? Zie je in jouw werk dat jongeren elkaar doelbewust schade toebrengen door foto’s, filmpjes of andere persoonlijke gegevens van anderen te delen? En vind je het lastig om hiermee om te gaan? Krijg tips en tricks en praat met experts in deze kennissessie.

Donderdag 3 november van 14.00 tot 17.15 uur bij Inholland Rotterdam. Deelname is gratis. Zie bijlage voor het volledige programma en de link om je mee aan te melden.

Profielfoto van Jeannette Damman Klappe

Online inspiratiesessie op 6 oktober: Het gewone leven is er voor iedereen, ook met een LVB

Wanneer: 6 oktober
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Waar: digitaal
Voor: alle professionals die in de wijk werken, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen

Wat leer je? Je krijgt handvatten voor inclusief organiseren voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking
Door Mario Nossin en Astrid Greven (auteurs en kennisdragers ‘Ongewone reisgids voor het gewone leven’), Camilla Verschoore (adviseur Landelijk Kenniscentrum LVB) en Wijkteamprofessionals Rotterdam Rijnmond

Meld je hier direct aan: https://www.formdesk.com/nji/Gewone_leven_LVB

Erbij horen, gezien en gehoord worden, ertoe doen. Iedereen heeft deze universele behoeften, ook kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Maar: veel dingen in het ‘gewone’ leven zijn toch een stuk minder vanzelfsprekend voor hen. Met een beetje hulp en ondersteuning in de wijk kunnen zij vaak wel degelijk prima meedoen in de maatschappij. Hoe ondersteun je mensen met een LVB meer vanuit het gewone zonder te problematiseren? Hoe benut je kansen die er al zijn en wat kan er in de samenleving, zodat iedereen kan zijn wie hij of zij wil zijn?

Ongewone reisgids
Om antwoord te krijgen op die vragen, gaan we in deze digitale inspiratiesessie op reis. De ongewone reisgids voor het gewone leven zit boordevol inspiratie en helpt om met een brede blik te kijken, met je contextlenzen in! De reisgids bevat een schat aan omdenkers, doordenkers en goede voorbeelden. Zoals: de tools die in co-creatie zijn ontwikkeld met MEE Rotterdam-Rijnmond. Wij gaan in gesprek over de noodzaak voor deze tools, de hobbels die zijn genomen in de reis en de impact op het leven van cliënten. En we geven een inkijkje in de toolkit Blik op LVB van het Landelijk kenniscentrum LVB, met handvatten om prettig en met meer resultaat te werken.

Meld je hier aan: https://www.formdesk.com/nji/Gewone_leven_LVB

Profielfoto van Marjolijn de Boer

Beste wijkteammedewerker,

De NOC*NSF Nationale Sportweek van 16 t/m 25 september focust dit jaar op de niet-sporter.

Wie zijn eigenlijk deze niet-sporters? Hoe kunnen we ze bereiken? Maar vooral: wat en wie hebben ze nodig om blijvend aan het sporten te gaan of in beweging te komen?

Een groot deel van deze niet-sporters zijn mensen met een niet-zichtbare beperking zoals een licht verstandelijke beperking en/of een chronische ziekte. Juist voor deze groep is bewegen en sporten heel belangrijk, niet allen vanwege de positieve en preventieve effecten op de gezondheid, maar ook om de winst van bewegen zoals het opdoen van sociale contacten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het krijgen van een ritme.

Beleid van gemeente, samenwerking en individueel maatwerk blijken de sleutels tot succes voor sportdeelname.

Op donderdag 22 september van 10:00-11:30 uur delen ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs van gemeenten hun ervaringen en laten we experts aan het woord.

Het webinar is bedoeld voor beleidsmedewerkers, buurtsportcoaches, cliëntondersteuners en wijkteammedewerkers. Meld je aan en krijg inzicht in en inspiratie over hoe je de niet-sporter in beweging krijgt.

https://registraid.com/mee-sporten/dlnmr?mld=F3BOQmyytc


We ontmoeten je graag online op donderdag 22 september!


Met sportieve groet,

Marjolijn de Boer
Projectleider Sportakkoord

Yvon van Houdt
Directeur MEE NL*

* MEE is een landelijke organisatie van cliëntondersteuning en een vindplek voor de niet-sporter. Door middel van een warme toeleiding van deze doorgaans moeilijk bereikbare doelgroep krijgt MEE 75% van de aanmeldingen in beweging. MEE is de verbinder van het sociaal domein en de sport. MEE NL is mede ondertekenaar van het landelijk sportakkoord en is onderdeel van de alliantie’ Inclusief sporten en bewegen voor iedereen’.

https://www.mee.nl/nieuws/webinar-hoe-krijg-je-de-niet-sporter-mee-in-beweging

Profielfoto van Jeannette Damman Klappe

Leeratelier dilemma's op 6 oktober.

Doe je mee? Ervarend leren hoe je anders kunt handelen en verergering van problematiek kunt voorkomen. Elke professional in het sociaal domein kent momenten waarop indringende, voor inwoners soms levensveranderende, besluiten moeten worden genomen. Terugkijken op die besluiten is belangrijk, want zonder twijfel zijn ze vol leermomenten. Voor jezelf, maar zeker ook voor anderen. Dat is precies wat we gaan doen tijdens dit leeratelier: terugkijken naar dilemma’s en keuzemomenten die je in de praktijk tegenkomt en leren van elkaar.

De dag wordt geleid door Luc Opdebeeck. Luc is als theaterpedagoog verbonden aan stichting Formaat en werkt met laagdrempelige participatieve en beeldende werkvormen. Tijdens de bijeenkomst gaan we aan de slag met ‘dilemmatische praktijksituaties’ die deelnemers aanreiken. Die gaan we met elkaar analyseren en onderzoeken op alternatieve handelingsperspectieven. Dat doen we via allerlei speelvormen. Het wordt een zinvolle en leerzame dag, dat staat vast.
Onze gezamenlijke leerervaringen leggen we vast en verspreiden we via het programma Integraal Werken in de Wijk, zodat anderen hier ook weer van kunnen leren.

· Datum: donderdag 6 oktober 2022
· Tijd: 10.00 – 16.00 uur. Er zal een vegetarische lunch worden geserveerd.
· Locatie: De Alchemist, Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht
· Voor wie: sociaal professionals werkzaam bij (integrale) wijk-/buurtteams

Accreditatie is aangevraagd bij Registerplein en SKJ voor 5 punten.

Meld je hier aan: https://lnkd.in/e-ciWczM

Movisie | Nederlands Jeugdinstituut | Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) | Vilans