Tijdlijn Associatie Wijkteams

Joyce van Van Horn heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Dionne Ruurda

SAMEN STEEDS BETER: LEREN OP KRUISPUNTEN | Het Buurtteam Utrecht neemt je tijdens de de Dag van de wijkteams in deze gluursessie mee in de manier waarop zij elke dag leren. Aan de hand van de ontwikkelingen in het vak als wijkteamprofessional vertelt Anne-Marie Gunnink van Lokalis samen met Buurtteams Jeugd en Gezin Utrecht hoe je van het ‘verhelpen’ naar ‘toevoegen van, het voorkomen en versterken’ kan gaan door middel van leren. Leren wordt dagelijkse kost in plaats van een aparte bezigheid.

Aan het einde van de workshop ben je voorzien van ten minste één vorm die past bij jouw organisatie, ben je verrijkt in je denken over leren en ben je geïnspireerd om bij te dragen aan de samenhang en vertraging zodat leren ook binnen jouw organisatie dagelijkse kost wordt.

Meld je aan voor deze of een van de andere gluursessie via www.dagvandewijkteams/programma

Annemieke Wolff heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Dionne Ruurda

Meld je aan voor Dag van de Wijkteams

Op 10 juni 2021 is de eerste Dag van de Wijkteams. Op deze dag zet Associatie Wijkteams alle wijkteamprofessionals van Nederland in het zonnetje door verschillende online activiteiten te organiseren. Zo kan je gluren bij andere wijkteams of krijg inspiratie door een echte mindboost.

De Dag van de Wijkteams staat in het teken van werken en leren in netwerken. Quirien van der Zijden van Associatie Wijkteams vertelt: “Wijkteams hebben een belangrijke netwerkfunctie in hun werkgebied en ook bij de Associatie Wijkteams staat samen leren, uitwisselen en doorontwikkelen centraal. We vinden het belangrijk dat wijkteams met elkaar in contact staan. Elkaar weten te vinden, kennis kunnen delen, maar ook samen kunnen door ontwikkelen. Voor deze dag hebben we dan ook gekozen voor activiteiten die het werken en leren in netwerken bevorderen.”

Het programma is te vinden op www.dagvandewijkteams.nl. Via deze website kunnen wijkteamprofessionals zelf een programma samenstellen. Het is dus ook mogelijk om een deel van de activiteiten bij te wonen. Het programma is erg divers. Zo zijn er lezingen over onderwerpen als de rol van wijkteams bij vechtscheidingen en sociale kwaliteit voor mensen in kwetsbare situaties. En wat is nou leuker dan gluren bij je collega’s? Wijkteamprofessionals uit heel het land vertellen over hun ontwikkelprojecten en nieuwe werkwijzen. Je kan met elkaar in gesprek en van elkaar leren.

Meer informatie en aanmelden kan op www.dagvandewijkteams.nl. Voor het laatste nieuws volg je ons op LinkedIn en Twitter.

Profielfoto van Joyce van Van Horn

Hoe ga je in gesprek met laaggeletterden over schulden? Schouders Eronder, een samenwerkingsprogramma van Divosa, NVVK, VNG, Sociaal Werk Nederland en LCR hebben de toolkit Blijf in verbinding met laaggeletterden, ontwikkeld. Speciaal voor beroepskrachten die ook te maken hebben met laaggeletterden met schulden. Voor wijkteams wellicht een handige hulpmiddel. Gesprekkaarten, iconen etc zijn te downloaden en in eigen context te gebruiken. https://www.schouderseronder.nl/publicaties/toolkit-blijf-verbinding-met-laaggeletterden.

Graag kom ik in contact met wijkteams die binnen het team ook aandacht hebben voor cliënten met schulden. Ik ben benieuwd naar hoe daarover afspraken zijn gemaakt met gemeenten en andere partijen in de keten van schuldhulp. www.schouderseronder.nl

Danielle Pepels heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Jamilla Vervoort

Iedere jongere die wil sporten of bewegen, kan dat doen in Nederland. Of ligt het niet zo simpel? Op donderdag 25 maart organiseren Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Jeugdfonds Sport & Cultuur een Kenniscafé over jongeren die opgroeien in armoede en wat hen tegenhoudt om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten. Zijn er oplossingen om deze jongeren te ondersteunen om actiever te worden?

Tijdens het Kenniscafé worden de resultaten gedeeld van het onderzoek 'Kan ik Meedoen? Sport en bewegen voor iedere jongere', die inzicht geven in de belemmeringen en behoeften van deze jongeren. Daarnaast gaan een jongerenwerker, buurtsportcoach en beleidsmedewerkers in gesprek over de uitkomsten. Én komen jongeren zelf tussendoor aan het woord om te vertellen wat zij ervan vinden!

Je kunt (gratis) online deelnemen aan het Kenniscafé. Het complete programma, de sprekers en hoe je je kunt aanmelden vind je op de evenementenpagina:
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/event/kenniscafe-kan-ik-meedoen-sport-en-bewegen-voor-iedere-jongere/

Jenny ter Wee heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Kim ter Beke

Meeleefgezin www.meeleefgezin.nl

Is er in jouw gemeente al een vorm van informele gezinsondersteuning actief? Dat de basis versterkt, duurzaam is en preventief werkt? Niet? Lees dan verder over meeleefgezinnen!

In Utrecht wonen inmiddels al vele meeleefgezinnen en we werken eraan dit nog flink uit te breiden. Vanuit de buurtteams jeugd en gezin (uitgevoerd door Lokalis) weten we met een aantal vaste ondersteuners op stedelijk niveau gezinnen te matchen en te begeleiden naar een duurzame samenwerking. Een kindje (of meerdere) van ouders met psychische problematiek gaat al op jonge leeftijd een dag in de week/weekend in de maand naar een meeleefgezin/single/ouder dat ruimte heeft in het gezin voor een kindje om een hechte band mee op te bouwen en het te zien opgroeien. De ouder van dit kindje krijgt hierdoor ruimte voor herstel/opladen van zichzelf dat helpt een goede ouder te zijn. Voorkomen dat ouders uitvallen maakt dat kinderen thuis bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, dat willen we toch allemaal? In samenwerking met de jeugdspecialisten die de meeleefgezinnen trainen staat er een waardevolle interventie die we iedere gemeente/wijkteam aanbevelen!

Meeleefgezinnen ondersteunen jonge kinderen (bij de start 0 t/m 4 jaar) voor wie het niet vanzelfsprekend is om thuis gezond op te groeien, omdat (een van) hun ouders psychische problemen hebben. Ze bieden vrijwillig opvang aan deze kinderen en vormen zo een vertrouwde en stabiele tweede omgeving waar het kind positieve ervaringen op doet. Deze ervaringen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze kinderen en geven ruimte aan een optimale relatieopbouw tussen ouder(s) en kinderen. Het ontlast ouders wat bijdraagt aan hun eigen welzijn en de relatie met hun kinderen.

Stichting MeeleefGezin is op zoek naar wijkteams die onze methodiek een veilig thuis kunnen geven en graag willen uitvoeren. Hierdoor kunnen meer kwetsbare kinderen in Nederland een kansrijke toekomst tegemoet gaan!
Zoeken jullie nog naar een manier om kwetsbare gezinnen met jonge kinderen te kunnen ondersteunen? Kijk op de website www.meeleefgezin.nl of neem contact op met Sandra de Goeij, tel. 06-15475629.